prointerior 2/2014 - Page 16

KUVA: PETRI KROOK Rakennusten tietomallinnus mahdollistaa – erilaisten ratkaisuvaihtoehtojen toimivuuden, laajuuden ja kustannusten vertailun ja helpottaa näin investointipäätösten tekoa – ympäristö- ja elinkaarianalyysit ratkaisujen vertailua, suunnittelua ja ylläpidon tavoiteseurantaa varten – suunnitelmien havainnollistamisen ja rakennettavuuden analysoimisen – laadunvarmistuksen, tiedonsiirron parantamisen ja suunnitteluprosessin tehostamisen – rakennushankkeiden tietojen hyödyntämisen käytön ja ylläpidon aikaisissa toiminnoissa Lähde: Rakennustieto RT Oy Kauppakeskus Puuvilla on tällä hetkellä yksi Suomen suurimmista rakennushankkeista. Suuressa ja monivaiheisessa projektissa tietomallit ovat olleet erityisen suureksi hyödyksi. Porin Isorannan kaupunginosaan rakentuva Kauppakeskus teereinä olivat projektiosapuolten sitoutuminen tietomallinnukseen sekä Puuvilla on tällä hetkellä yksi Suomen suurimmista rakennushankkeismobiililaitteiden uudenlainen hyödyntäminen mallintamisessa. Esimerkiksi ta ja valmistuttuaan Puuvilla sijoittuu 10 suurimman kauppakeskuksen työnjohtajat käyttivät tietomalleja tableteilla työmaalla ollessaan ja pystyijoukkoon. vät liittämään malleihin huomautuksia sekä valokuvia. Hankkeeseen kuuluu sekä vanhan teollisuusKansainvälisessä kilpailussa Puuvillalla oli kiinteistön peruskorjaus liike- ja toimistotiloiksi, vastassaan 44 tietomallinnuskohdetta eri puolilta Tietomallit kahden uuden rakennusosan rakentaminen sekä maailmaa. Ehdokkaita oli mukana muun muassa kahden vanhan rakennuksen purkaminen. SuuYhdysvalloista, Iso-Britanniasta ja Ranskasta. mahdollistavat ressa ja monivaiheisessa projektissa tietomallit ovat Kilpailun tuomaristo koostui kansainvälisesti suunnitelmien virheettömyyden olleet erityisen suureksi avuksi. Puuvillan hankarvostetuista BIM-asiantuntijoista. Mukana oli sekä joustavuuden lisä- ja keessa tietomalleja hyödyntää peräti 13 toimijaa. esimeriksi apulaisprosessori Ashwin Mahalingam Skanskan Talonrakennus Oy:n projektipäälliIndian Institute of Technologystä Madrasista ja muutostöiden toteuttamisessa. kön Jari Törnqvistin mielestä tietomallien käyttö on johtaja Richard Odgen acument7:stä. tehostanut työn tekemistä ja tiedonkulkua PuuvilTuomaristo kiitteli erityisesti Kauppakeskus lan työmaalla. Hänen mukaansa tietomallit myös Puuvillan toteuttajatiimin tapaa hoitaa suuri promahdollistavat suunnitelmien virheettömyyden sekä joustavuuden lisä- ja jekti ja yhdistää kiinteistön vanhat sekä uudet rakenteet tietomallintamuutostöiden toteuttamisessa. misen avulla. Hankkeessa hyödynnettiin rakenne-, arkkitehtuuri-, LVI-, Kauppakeskus Puuvillan rakentaminen käynnistyi vuonna 2012 ja sähkö- ja sprinklerijärjestelmämalleja. kohteen pitäisi valmistua tämän vuoden lopussa. Rakentaminen työllis”Puuvilla on erittäin monipuolinen tietomallinnusprojekti. Tietomaltää parhaimmillaan 300 henkilöä. Kauppakeskuksen kokonaispinta-ala lit ovat käytössä vuokralaisneuvotteluista vanhojen rakenteiden mallintaon yhteensä 100 000 bruttoneliömetriä. Autopaikkoja on tulossa 2 000. miseen sekä betonielementtien tuotannonohjauksesta työmaan tuotanKokonaisinvestoinnin arvo on noin 130 miljoonaa euroa. Hankkeen sijoittomalliin”, Tekla Oy:n toimialajohtaja ja BIM Awards -kilpailun kansallisen tajina ovat Renor Oy ja Ilmarinen. tason kilpailun tuomariston jäsen Jarkko Stenvall sanoo. ” 14 prointerior 2 / 14