prointerior 2/2014 - Page 15

PYSÄYTÄ BAKTEERIT HETI KÄTTELYSSÄ. ABLOY® ACTIVE -ominaisuus tuhoaa 99 % bakteereista. Se on nyt vakiona kaikissa maalatuissa oven heloissa. -esityksestä löydät lisätietoja värivaihtoehdoista. An ASSA ABLOY Group brand Abloy y Abloy Oy | WWW WWW.ABLOY F OY.FI teen ehdotus-, yleis- ja rakennuslupasuunnittelu VALO-menetelmää hyöTaustalla Tekes-projekti dyntäen. UKI Arkkitehtien lisäksi projektissa ovat mukana A-InsinööVALO-suunnittelumenetelmää varten ei ole Heikkisen mukaan kehitetty rit Rakennuttaminen Oy, Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy, Insinööritoimisto varsinaisesti uutta teknologiaa. Olemassa olevaa tekniikkaa vain hyödynErkki Leskinen Oy, Insinööritoimisto AX-LVI Oy sekä A-Insinöörit Suunnetään uudella tavalla. Heikkinen kertoo, että virtuaalitilojen toteutuksesta nittelu Oy. VIRMA on Järvenpään kaupungin vastaavat teknologiaan erikoistuneet yhteistyöTekes-hanke, jonka tavoitteena on kehittää uusi kumppanit. UKI Arkkitehdit hoitaa itse arkkitehtiVirtuaalikierrosten kansallinen malli julkisiin rakennushankintoihin. suunnittelun, virtuaalikierrosten johtamisen sekä eteneminen ja käyttäjille ”VALO sopii käytettäväksi erityisesti monimuttulosten analysoinnin. kaisissa suunnittelukohteissa. Usein tällaisia koh”Pystymmekin siirtämään 3D-mallin arkkitehesitettävät kysymykset teita on juuri julkisen sektorin toimijoilla”, Heikkidin työpöydältä kohtuullisen helposti virtuaalitilaan. mietitään tarkkaan etukäteen, nen sanoo. Emme kuitenkaan mallinna rakennuksia kokoHeikkinen usko