prointerior 2/2014 - Page 12

IsoKristiinan kauppakeskuksen uudisosaan tulee muun muassa Lappeenrannan kaupunginteatterin uudet tilat. Koska virtuaalimalli ” ”Virtuaalikierrosten eteneminen ja käyttäjille esiVALO-menetelmässä arkkitehtisuunnitelma siirnäyttää valmiin tilan tettävät kysymykset mietitään tarkkaan etukäteen, retään 3D-mallinnusohjelmaan. Tämän jälkeen maljotta suunnittelussa päästään tehokkaasti eteenliin lisätään pintamateriaalit sekä valot ja varjot, jotta hyvin konkreettisesti, voidaan tila saadaan mahdollisimman realistiseksi. Valmis jo hankesuunnitteluvaiheessa päin. Käyttäjät siis pääsevät osallistumaan aktiivisesti, mutta asiantuntija kuitenkin johtaa kierrosta. malli projisoidaan todellisessa koossa olevia projekluoda pysyviä ratkaisuja. Kävely ja sen aikana tapahtuva keskustelu tallentiokuvia hyödyntäen CAVE-tilan (Computer Aider netaan. Käyttäjät pääsevät tutustumaan malleihin Virtual Environment) lattiaan, kattoon ja seiniin. myös myöhemmin netissä ja antamaan palautetta. Virtuaaliohjelmiston ja stereolasien avulla käyttäAnalysoimme saadut tiedot tarkasti ja teemme niiden pohjalta esitykjät saavat tilasta todentuntuisen kuvan. Näin loppukäyttäjien on helpompi semme jatkosuunnittelun osalta. Suunnittelun edetessä virtuaalikierros ymmärtää millainen tila valmistumisen jälkeen tulisi olemaan ja kehitysehvoidaan toistaa”, Heikkinen kertoo. dotusten esittäminen helpottuu. Yleensä vain ” hankkeen kannalta kriittisimmät osat mallinnetaan. 10 prointerior 2 / 14