prointerior 1/2019 - Page 72

ajankohtaista | palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan MARTELAN UUTUUSTUOTE EDISTÄÄ TYÖRAUHAA Lähes 60 % pohjoismaisista tietotyöläisistä kertoo työskentelynsä keskeytyvän joko melko usein tai häiritsevän usein. Avotoimistoissa työskentelevien kohdalla osuus nousee jopa lähes 70 %. Tyypillisimpiä häiriötekijöitä ovat työkavereiden väliset keskustelut ja puheluiden äänet. TYÖYMPÄRISTÖN ÄÄNIMAISEMAN ratkaiseva merkitys työ­ hyvinvoinnille ja tuottavuudelle selviää Martelan kokoamasta Martela Insights -datasta. Aineisto sisältää yli 4 200 suomalaisen, ruotsalaisen ja norjalaisen toimistotyöntekijän arviot työtiloistaan ennen työympäristö- muutoksen toteuttamista. Työympäristöjen hälinää on viime vuosina lisännyt esimerkiksi kokousten järjestäminen yhä useammin puhelimen ja tietokoneen välityksellä, ja samalla niiden siirtyminen neuvotteluhuoneista omille työpisteille. Myös sosiaaliset kohtaamiset työympäristöissä tapahtuvat suurimmaksi osaksi työpisteillä. ”Häiriöiden ja keskeytysten määrä vaikuttaa suoraan työrauhaan ja tuottavuuteen, minkä lisäksi niillä on vahva korrelaatio useisiin työtyyty- väisyyden taustatekijöihin. Hälinä vaikuttaa työtehon lisäksi esimerkiksi mahdollisuuteen palautua työpäivän aikana ja jopa kokemukseen työilma­ piiristä”, Martelan työympäristöasiantuntija Eeva Terävä sanoo. Martela Insights -datan mukaan pohjoismaisten tietotyöläisten työpäi- vässä korostuu keskittymistä vaativa yksilötyö, riippumatta työtehtävästä. Mahdollisuus rauhalliseen tilaan on kuitenkin yhä yhteydessä korkeaan asemaan organisaatiossa. Erityisesti suorittavan tason tehtäviä hoitavat työntekijät istuvat usein aamusta iltaan omalla työpisteellään hälyisässä avotoimistossa. ”Mahdollisuus keskittymiseen on ensiarvoisen tärkeää kaikille työn­ tekijöille asemaan katsomatta, ja se näkyy selvästi, kun vastaajia pyy- detään priorisoimaan kehityskohteita. Työrauhaan, työn kuormittavuu- den vähentämiseen ja hyvinvointiin liittyvät asiat ovat toiveissa todella korkealla”, Eeva Terävä kertoo. Tiiviisti äänieristetty ja liikuteltava Martelan PodBooth rauhoittaa työympäristöä Martela esitteli Tukholman huonekalumessuilla uuden PodBoothin osana laajenevaa Pod-tuoteperhettään. Uutuustuote tuo äänimaisemaa rauhoit- tavat ja yksityisyyttä lisäävät työtilat saumattomaksi osaksi modernia työ- ympäristöä. Ruotsalaisen o4i Design Studion suunnittelemat PodBoothit noudat- tavat muotokieleltään ja materiaaleiltaan muita Pod-perheen tuotteita. Helposti liikuteltavat tuotteet vastaavat nopeatempoisen tietotyön muuttu- viin tarpeisiin, ja laadukkaat tekniset ratkaisut varmistavat hyvän äänieris- tyksen ja ilmanvaihdon. ”Keskittymistä edistävän äänimaiseman ohella tietotyöläiset kaipaavat erilaisia tiloja puheluille ja verkkokokouksille. Joustavin ja toimivin keino vastata tähän kriittisen tärkeään tarpeeseen on tuoda työympäristöön riit- tävästi laadukkaasti äänieristettyjä työtiloja, jotka istuvat visuaalisesti luon- tevasti muuhun sisustukseen ja joiden sijaintia on tarvittaessa helppo vaihdella”, Martelan tuote- ja Muotoilujohtaja Kari Leino kertoo. Toimitilojen äänimaisemaa rauhoittavat PodBoothit tukevat Martelan 4C-ajattelua, jonka mukaan hyvissä työympäristöissä on omat alueensa keskittymiseen, ryhmätyöhön, tiedonvaihtoon ja palautumiseen. n Lisätietoja: www.martela.fi 72 prointerior   1  /  19