prointerior 1/2019 - Page 48

nosti esille. Valaisimessa itsessäänkin voi olla sisustukseen sopivaa muo- toilua”, toteaa Anderson. Valaistuksen edelläkävijä Vuonna 1921 perustettu kotimainen perheyritys Helvar Oy Ab on yksi johtavista valaistusjärjestelmien toimittajista. Yritys on erikoistunut älykkäi- siin valaistusratkaisuihin, Led-valonlähteisiin ja Led-liitäntälaitteisiin sekä valaistuksen ohjausjärjestelmiin ja niitä onkin saatavilla yli 40:ssä maassa. ”Olemme tehneen jo 60-luvulta alkaen valonohjausjärjestelmiä, joten tunnemme sen alueen todella hyvin. Lähestulkoon jokaisessa suomalai- sessa risteilyaluksessa on Helvarin valonohjausjärjestelmä”, kertoo Helvar Oy AB:n Suomen myyntijohtaja Jukka Riikkula. Ihmislähtöinen valaistus LED valaisimien lisäksi oikeanlainen valaistuksen ohjaus- ja säätöjärjes- telmä lisäävät energiatehokkuutta. Energiatehokkuuden rinnalle on myös tullut ihmislähtöinen valaistus eli eri tilanteisiin sopiva, ihmisten hyvinvoin- tia edistävä valaistus. Human Centric Lighting eli ihmislähtöinen valaistus huomioi yksilölliset kuten iän mukana tuomat valaistuksen tarpeet ohjaa- malla tilojen valojen määrää ja väriä. ”Yrityksen suurin kuluerä on henkilöstö. Panostamalla henkilöstöön ja sen hyvinvointiin, saavutetut hyödyt ovat suuremmat kuin pelkällä ener- giansäästöllä”, Riikkula toteaa. Tekoälyn hyödyntäminen valaistuksessa Ihmislähtöisyyden lisäksi julkisten tilojen valaistuksessa hyödynnetään nykyään myös tekoälyä. Helvarin laadukkaat älyvalaisimet keskustelevat keskenään radioyhteydellä ja ohjaavat itse itseään. 48 prointerior   1  /  19 ” Valaistuksella voidaan myös leikitellä ja luoda elämyksiä. ”Älyvalaisimilla pystytään keräämään tietoa ja niiden avulla pystytään rakentamaan erilaisia digitaalisia palveluita. Älykkäiden valaisimien avulla pystymme esimerkiksi havannoimaan tilojen erilaisen käyttöasteen sekä valaisimien avulla voidaan myös käynnistää tilan ilmanvaihto. Tietoja voi- daan hyödyntää esimerkiksi rakennuksen huollossa ja siivouksessa”, sel- ventää Riikkula. Helvar kehittää jatkuvasti uusia toiminnallisuuksia ja ohjausvaihto­ ehtoja sekä toimii usealla saralla valaistuksen suunnannäyttäjänä. Tar- peenmukainen valaistus, energiatehokkuus ja älykkäät valaisimet ovat nykypäivää julkisten tilojen valaistuksen suunnittelussa. ”Rakennuksen muut älykkäät toiminnot voidaan nykyään yhdistää äly- valaisimiin, jolloin saadaan aidosti älykkäitä rakennuksia eli kiinteistö toimii kokonaisuutena ei erillisinä osina”, Riikkula kertoo tyytyväisenä. n