prointerior 1/2019 - Page 47

Lineaariset valaisimet ovat tulleet osittain LED paneelien tilalle ja ne sopivatkin hyvin toimistotiloihin sekä muihin julkisiin tiloihin. Valaisimilla saadaan luotua nykyaikaista pelkistettyä ilmettä ja yhtenäistä valoa. ”Pystymme joustavasti toteuttamaan asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaiset räätälöidyt valaistusratkaisut niin valoteknillisesti, kuin ulkonäölli- sesti. Valaistussuunnittelussa mennään asiakkaan ja kohteen ehdoilla, jol- loin saadaan maksimaalisen hyvä lopputulos”, Mäkelä selventää. Energian säästöä ja kestävää kehitystä Hyvä valaistussuunnitelma, laadukkaat valaisimet sekä älykäs ja mukau- tuva valaistus yhdessä takaavat turvallisen ja energiaa säästävän valais- tuksen millä voidaan vaikuttaa hyvinvointiin ja viihtyvyyteen. Energian kululla, on myös iso merkitys kestävään kehitykseen. ”Nykypäivänä valaisimien lumen / watti suhde kasvaa koko ajan. Aina ei kuitenkaan kannata ottaa kaikkein tehokkainta valaisinta. Suositte- lemme panostamaan huolella suunniteltuun ja yksilölliseen valaistussuun- nitelmaan, jotta lopputulos olisi paras mahdollinen”, sanoo Mäkelä. Laadukkaasti toteutetussa valaistuksessa on myös huomioitu väriläm- pötilan säätö. Säätämällä valon värilämpötilaa vuorokausirytmin mukaan voidaan vaikuttaa ihmisten vireystilaan, muistiin ja mielialaan. Oikeanlai- nen värilämpötila lisää myös tilojen viihtyvyyttä sekä korostaa sisustuksen ja arkkitehtuurin parhaita puolia. ”On ollut hienoa nähdä, kuinka suunnittelijat ja arkkitehdit ovat oppi- neet vaatimaan valaistukselta ja suunnitelmilta paljon, sekä ja kyseen- alaistamaan karsittuja ratkaisuja. Usein jopa maalaamalla valaisimen runko, saadaan valaisimiin tuotua sisustukseen sopivaa ilmettä”, Mäkelä selventää. Laadukasta valoa Viime vuonna 60 vuotta täyttänyt perheyritys Ensto suunnittelee ja tarjoaa sähköistysratkaisuja niin julkisiin kuin kodinkin tiloihin. Sähköjärjestelmien ja -tarvikkeiden kehittämiseen, valmistukseen ja markkinointiin erikoistu- nut kansainvälinen yritys tarjoaa asiakkailleen räätälöityjä ratkaisuja, jotka tekevät älykkäistä sähköverkoista, rakennuksista ja liikenteestä entistä turvallisempia, toimivampia, luotettavampia ja tehokkaampia. ”Tällä hetkellä panostetaan valon laatuun eli halutaan alhaista häikäi- syä ja energiatehokkuutta. Julkisten tilojen valaistuksessa nähdään taas matalaluminanssiritilää, mikä vastaa juuri näihin haasteisiin. Ritilän avulla saadaan valon laatu hyväksi, alhaista häikäisyä ja energiatehokkuutta”, kertoo Enston tuotepäällikkö Janne Anderson. Muuntojoustava valaistus Nykypäivän muuntojoustavissa monitilaympäristöissä myös valaistuksen tulee mukautua tilan ja käyttötarpeen mukaan. Tulevaisuuden käyttäjä- lähtöisessä toimistoympäristössä panostetaankin langattomiin älykkäisiin ohjausratkaisuihin, jossa käyttäjä voi itse vaikuttaa omaan työympäris- tönsä valaistukseen. ”Moderneissa ja avoimissa monitilatoimistoissa käyttäjä on keskiössä, vaikka ei ole enää omaa työpistettä. Säädettävillä työpöydillä ja yksilölli- sellä valaistuksella saadaan optimaalinen työympäristö”, Anderson sanoo. Toimistorakennuksissa vuokralaisten vaihtuessa myös valaistuksen tulee olla muunneltavissa mahdollisimman vaivattomasti. Erilaiset langat- tomat ohjausjärjestelmät mahdollistavat työympäristöjen valaistuksen sää- dön, vaikka tiloissa muutettaisiin työpisteitä tai siirrettäisiin seiniä. Vihreät arvot ja visuaalisuus Sähkön säästäminen ja kestävä kehitys ovat arvoja, jotka ovat nousseet puheenaiheeksi myös julkisten tilojen valaistuksen suunnittelussa. Valais- tuksessa suositaan pitkäikäisiä valaisimia, joiden elinkaaren aikana valon- virran pysyvyys säilyy hyvänä. Sähkön hinnan nousun myötä panostamalla erilaisiin optiikoihin, linsseihin ja heijastimiin saadaan koko valaisimen hyö- tysuhde ja energiatehokkuus hyvälle tasolle. Näin ollen elinkaarikustan- nus pysyy alhaisena. Vihreät arvot, älykkäät älyratkaisut ja niihin sisältyvät mittaroinnit sekä valon avulla saatava visuaalinen ilme ovat selkeästi tämän hetken trendejä valaistuksen suunnittelussa. ”Valaistusta suunniteltaessa valoa tulisi ajatella sisustuselementtinä. Oikeanlaisella valolla pystytään erilaiset materiaalit ja pinnat saamaan hie- 1  /  19  prointerior 47