prointerior 1/2019 - Page 38

Amarillo Kuopio Asiakkaat arvostavat hienoja interiöörejä Kuopion Amarillo-ravintolan suunnittelukilpailussa oli VDPHelsingiltä alun perin mukana kaksi eri ravintolaprojektia. ”Loppukilpailuun valittujen töiden joukossa VDPHelsingin suunnitelma oli ainoa pohjoismainen kilpailuehdotus Ruotsin lisäksi”, Ekman muistaa. ”Työn tilaajana oli SOK-osuuskauppa. Suunnitelmalle oli määritetty tietyt reunaehdot, joiden mukaan ravintolasta haluttiin rento, kansainväli­ nen ja tietylle kohderyhmälle soveltuva, mutta muutoin saimme sisustus­ suunnittelussa melko vapaat kädet.” ”Sittemmin samojen suuntaviivojen mukaan on uudistettu seitsemän muutakin Amarillo-ravintolaa, mutta Amarillo Kuopio – ketjun ravintoloista toiseksi vanhin – oli näistä ensimmäinen. Kaikkien Amarillojen sisustuk­ sessa eri paikkakunnilla on sama kantava idea, mutta sitä on matkan var­ rella hieman muunneltu ja pyritty samalla lisäämään aina uusia element­ tejä uusien paikkakuntien myötä. Konsepti elää tulevaisuudessa.” Periaatteina suunnittelussa olivat Ekmanin mukaan erityisesti sisus­ tuksen moniaistillisuus ja rohkeus. Ravintolatila haluttiin saada tuoreeksi, selkeäksi ja energiseksi. ”Ajatuksena oli, että asioita ei tehdä samalla tavalla kuin on ennen tehty.” ”Amarillon sisustuksessa on paljon rekvisiittaa, esimerkiksi vanhaa antiikkia. Asiakkaat arvostavat ravintolan hyvää interiööriä ja ottavat sen omakseen.” 38 prointerior   1  /  19