prointerior 1/2019 - Page 37

”Pieni sattumanvaraisuus on enemmän kuin sallittua ravintola­ sisustuksissa.” ”VDPHelsinki on esimerkiksi suunnitellut sellaisia ravintoloita, joiden sisustuksessa on paljon erilaisia yksityiskohtia. Olen kuullut, että meidän sanotaan suunnittelevan erityisen kauniita ravintolatiloja”, toteaa Ekman. ”Ravintolasuunnittelijoiden on varsinaisen arkkitehtuurin lisäksi ymmärrettävä ravintoloiden liiketoimintaa sekä ravintolatilan toimivuutta. Pohjimmiltaan ravintolan liiketoiminta on elämysbisnestä, joten myös tilan on oltava ennen kaikkea elämyksellinen.” ”Hyvä ruoka ja hyvä musiikki eivät vielä riitä ravintolan menestymi­ seen. Tarvitaan myös oikeaa arkkitehtuuria ja sisustusta, jotta päästään parhaaseen tulokseen. Sisustus on lisäarvo ravintolalle.” Tilasuunnittelussa on otettava huomioon, että tilan on myös vanhet­ tava tyylikkäästi. ”Aiemmin oli yleistä, että ravintolan sisustus uusittiin ehkä kah­ den vuoden välein, mutta nykyisin niin ei enää toimita. Nyt asioita pohdi­ taan alusta pitäen kaikista kulmista ja sisustus tehdään kerralla valmiiksi”, Ekman selittää suunnitteluperiaatteita. Kansainvälisen tason sisustussuunnitelmia Ravintolakonseptien suunnittelussa ja trendeissä on Ekmanin mukaan selviä eroja eri maiden välillä, koska liiketoimintaympäristöt ovat hyvin eri­ laisia. Suurissa metropoleissa on enemmän potentiaalisia asiakkaita kuin suomalaisilla paikkakunnilla. ”Miljoonakaupungeissa ravintoloiden on mahdollista tehdä sisutuk­ sensa suunnittelussa rohkeitakin kokeiluja ja silti menestyä, koska asiak­ kaita varmasti riittää”, Ekman pohtii. ”Toisaalta VDPHelsingin:n projektit ovat hyvinkin kansainvälistä tasoa. Sellaisia ravintoloita, joita me suunnittelemme, voisi olla missä päin maa­ ilmaa tahansa. Suomessakin on paljon hyviä ravintoloita, joiden sisustus- ja arkkitehtisuunnittelu on tehty hienolla tavalla.” Yhtenä esimerkkinä tällaisista ravintoloista Ekman tuo esiin Amarillo Kuopion, joka on mukana kansainvälisen ravintolasisustuksen Restaurant & Bar Design Awards -kilpailussa. Kyseessä oli ensimmäinen kokonaan uudistetuista Amarillo-ketjun ravintoloista ja se avattiin uudessa asussaan tammikuussa 2017. Restaurant & Bar Design Awards -kilpailu on järjestetty jo kymmenen kertaa. Vuoden 2018 kilpailu keräsi yli 900 kilpailutyötä ja osallistujia yli 70 maasta ympäri maailmaa. Kilpailua seuraa maailmanlaajuisesti arviolta 40  000 alan johtavaa arkkitehtiä, suunnittelijaa, matkailu- ja ravintola- alan ammattilaista sekä median edustajaa. Loppukilpailu järjestetään joka vuosi lokakuussa Lontoossa. Kilpailun laaja-alainen tuomaristo vaihtuu vuosittain. Edellisten vuo­ sien tuomaristoissa ovat olleet mukana esimerkiksi kuuluisat arkkiteh­ dit Zaha Hadid ja Kengo Kuma sekä keittiömestari ja ravintoloitsija ­ Gordon Ramsay. ” Tilassa on oltava elämyksellisyyttä, jonka asiakas muistaa pitkään. Amarillo Kuopio Apteekkari 1  /  19  prointerior 37