prointerior 1/2019 - Page 35

takuviointia, jotka tekevät tuotteesta lähes naarmuuntumattoman. Trendit näkyvät niin ikään modernisoituvassa allas-, liesikupu- ja hanavalikoi- massa, jotka mahdollistavat yhtenäisemmän kokonaisuuden löytämisen kilpailukykyisesti”. Vesikalusteita julkisiin ja puolijulkisiin tiloihin Franken saniteettituotteet on pääosin suunniteltu julkisten tilojen saniteet- titiloja varten. ”Käyttökohteita ovat esimerkiksi hotellit, ravintolat, teollisuuslaitok- set, toimistot, koulut, sairaalat, vankilat sekä urheilun ja vapaa-ajan tilat”, sanoo myyntipäällikkö Jari Mehto Franke Finlandin saniteettidivisioonasta (Water Systems Division). ”Ruostumaton teräs on edelleen saniteettituotteiden keskeinen mate- riaali, mutta myös uusien komposiittimateriaalien esim. Miranit-materiaa- lista valmistettujen vesikalusteiden määrä lisääntyy.” Etuna ruostumattomasta teräksestä valmistetuissa vesikalusteissa on, että ne ovat mekaanisesti lujia ja korroosionkestäviä sekä helposti puhdis- tettavia. Tällaiset tuotteet kestävät käyttöä myös tiloissa, joissa vandalismi voi olla ongelmana. Sekä ruostumattomasta teräksestä että Miranit kom- posiitista valmistettuja tuotteita valmistetaan asiakkaan mittojen mukaan. Franke on myös hyvin esillä ammattikeittiöissä mm. kestävillä ja käyt- täjäystävällisillä KWC Gastro-hanoilla. Oikealla muotoilulla ja oikein valituilla materiaaleilla voidaan edistää työergonomiaa ja hidastaa bakteerien ja mikrobien kasvua vesikalustei- den pinnoilla Ekologisuutta ja turvallisuutta ”Keskeinen suunnitteluperuste on, että vesikalusteet on voitava jo muo- toilunsa perusteella tunnistaa Franken valmistamiksi”, Mehto linjaa. Hänen mukaansa muita tärkeitä suunnittelun lähtökohtia ovat esimer- kiksi ekologisuus ja vedenhallinta. ”Ensimmäiset vettä säästävät itsesulkeutuvat hanat tuotiin markki- noille jo 135 vuotta sitten.” Nykyisin kehityksen kärjessä ovat älykkäät vedenhallintajärjestel- mät. Aqua 3000 vedenhallintajärjestelmän avulla voidaan monipuolisesti ohjata järjestelmään liitettyjä vesikalusteita. Tuotteiden käyttöturvallisuus on myös oleellinen kysymys. ”Järjestelmiin on kehitetty antiscald-toiminto, jolla ehkäistään palo- vammoja. Jos kylmän veden tulo jostakin syystä estyy, vedenhallintajär- jestelmä katkaisee kuuman veden syötön. Tuotekehityksessä pyritään sii- hen, että eri käyttötarkoituksiin on saatavissa juuri oikeat tuotteet”, Mehto vakuuttaa. n MILJOONAT IHMISET OVAT KOSKETUKSISSA FRANKEN TUOTTEISIIN PÄIVITTÄIN Sveitsissä vuonna 1911 perustettu Franke tuli Pohjoismaiden markkinoille toden teolla 1990-luvulla, omistajan laajentaessa toimintaa hankkimalla samanaikaisesti useita alan tunnetuimpia tehtaita maailmalta, kuten Faber & Futurum-liesikuputehtaat ja maailman ensimmäiset automaattihanat Saksassa valmistaneen Aqua-Rotterin. Hackmanin vuonna 1970 Naarajärvelle perustamassa tehtaassa, työskentelee edelleen runsaat 100 työntekijää, valmistaen markkinoiden hyvin tuntemat saniteettitilojen altaat ja teräksiset tiskipöydät, tehden Frankesta myös pohjoismaiden suurimman allasvalmistajan. Näiden kalusteiden uusimpia innovaatioita Franke esittelee muun muassa Helsingin Wanhassa Satamassa maaliskuun lopulla. 1  /  19  prointerior 35