prointerior 1/2019 - Page 33

Väre ja Kauppakorkeakoulu Uuden yliopistorakennuksen tilarakenteen lähtökohtana on yhdessä teke- minen. Väre (Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun päärakennus) ja Kauppakorkeakoulun päärakennus ovat saman katon alla ja noudattavat yhtenäistä tilajärjestelyä, mutta kumpikin koulu on oman näköisensä. Uusi kampuskortteli päivittää koulujen oppimisympäristön nykyaikaisen ope- tuspedagogian tarpeisiin, jossa opetuksen, itseopiskelun ja eri alojen tilat lomittuvat ja ovat muunneltavissa. Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun Väre-rakennus on ensimmäinen varta vasten sille suunniteltu rakennus sitten Ateneumin, josta koulu on saanut alkunsa. Kauppakorkeakoulun aiempi päärakennus Töölössä on 1950-luvulta. Yliopistotilat on järjestetty verkostoksi, jossa voi liikkua monenlaisia reittejä pitkin ja jossa on erilaisia viihtyisiä oleskelupaikkoja. Monikerrok- siset aulat ja pitkät näkymät rakennuksen läpi helpottavat rakennuksen hahmottamista. Lavea päätilasarja uudelta aukiolta Kauppakorkeakoulun puolelle toimii julkisena yhteytenä rakennuksen läpi. Tilajärjestely edes- Kauppakeskus A Bloc Uudessa kampuskorttelissa on bruttoalaltaan 7 300 m 2 :n kauppakes- kus A Bloc. Se liittyy monin sisäänkäynnein niin uudelle aukiolle kuin kadullekin. Maantasossa on ravintoloita, kahviloita ja liiketiloja. Yläkerrok- sessa on ravintola ja liikuntakeskus, joka avautuu suurilla ikkunapinnoilla niin aukiolle, puistoon kuin kauppakeskuksen sisällekin. Kauppakeskuk- sen tilat on liitetty metroaseman sisäänkäynnin ja Väreen pääaulan väliin, ja siten niistä tulee osa koko yliopistokorttelin toimintaa. Tämä järjestely takaa hyvät edellytykset kauppakeskuksen liiketoiminnalle pitkälle tulevai- suuteen. n telille toisaalta nykyaikaisen ilmeen. Uusi kampuskortteli on sovitettu Ota- niemen rakennuksiin myös massoitteluperiaatteeltaan. Julkisivu polveilee ja rakennuskompleksi koostuu erikorkuisista, pienemmistä osista. Uuden korttelin rakennusmassat ovat saman suuntaisia vuoroin Kandidaattikes- kuksen ja Harald Herlin -oppimiskeskuksen kanssa. Uusi rakennus ei hahmotu kokonaisuudessaan täydessä suuruudessaan mistään suun- nasta. Muotoilusta syntyy syvä ja tiivis tilajärjestelmä, jossa on kuiten- kin kokoaan pienemmän rakennuksen tuntu, mikä on tärkeää Otaniemen puistomaisessa kampuksessa. Uusi rakennus on energiatehokas ja vettä säästävä. Maalämpö- pumppu kattaa 90% lämmönkulutuksesta ja katon aurinkopaneelit noin 6% sähkönkulutuksesta. Ilmanvaihto on tarpeenmukainen ja siinä on lämmön talteenotto. Myös valaistus on ohjattu käytön mukaan. Kortteli on rakennettu entiselle pysäköintipaikalle ja tukeutuu vahvasti paitsi met- royhteyteen, myös tulevaisuuden raitiotiehen. Myös pyöräilyyn kannuste- taan: rakennuksessa on 200 pyöräpaikkaa ja pukuhuoneet ja sen ohi kul- kee pyörätie. auttaa vuorovaikutusta ja joustavaa käyttöä. Muunneltavat projektitilat on ryhmitelty salmiakin muotoisten valopihojen ympärille. Tiloista avautuu valopihan kautta näkymiä eri kerroksiin ja niitä yhdistäviin veistoksellisiin portaisiin. Tilat on järjestetty enemmän toimintatyypin kuin koulutusalan mukaan: erilaiset pajatilat läpinäkyvine seinineen ovat pohjakerroksessa. Ylempiin kerroksiin noustessa tilat ovat hiljaisempia ja suljetumpia. Tut- kijoiden tilat sijaitsevat ylimmissä kerroksissa. Pääaula on yleisölle avoin. Opiskelijoiden töitä voi esitellä niin galleriatilassa kuin kulkutiloillakin. Rakennuksen toiminta on näkyvää niin talossa opiskeleville kuin vieraili- joillekin. Runsaat ikkunat ja suuret lasikatot tuovat rakennuksen sisään paljon vaihtelevaa pohjolan päivänvaloa. Rakennusrunkoa halkovat pitkät harkitut näkymät liittävät sisätilat dynaamisesti ympäröivään maisemaan. Väreessä sisätilan kiillotettu betonilattia jatkaa uuden aukion kar- heaa betonipintaa. Puupinnat seinillä ja portaissa korostavat liikkumistilo- jen virtaavaa sarjaa rakennuksen läpi. Väreen pääasiallisten opiskelutilojen materiaalit muodostavat neutraalin taustan luovalle suunnittelutyölle, josta erottuvat ainoastaan valopihoja halkovat veistokselliset, itsensä kantavat patinoidut teräsportaat. Kauppakorkeakoulun päärakennuksen arvokas, mutta kuitenkin kotoisa tunnelma syntyy lämpimästä metalliväristä, kalkki- kivestä ja tammipinnoista. 1  /  19  prointerior 33