prointerior 1/2019 - Page 31

UUSI KAMPUSKORTTELI MUUTTAA NIIN AALTO-YLIOPISTOA JA OTANIEMEÄKIN TEKSTI: VERSTAS ARKKITEHDIT Modeo toimitti Kauppakorkeakoulun tiloihin 400 sähköpöytää ja yli 400 työ- ja toimistotuolia. Modeon toimittamat, Yrjö Kukkapuron suunnittelemat, Lepon Moderno -nojatuolit täydentävät tilan muotokieltä. VERSTAS ARKKITEHTIEN suunnittelema kampuskortteli on Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun ja Kauppakor- keakoulun uusi koti yliopiston pääkampuksella Otaniemessä, Espoossa. Rakennuksen tarkoitus on toteuttaa Aalto-yliopiston visiota tuomalla tek- niset tieteet, taide ja design sekä kauppatieteet yhteen ja siten muuttaa itse yliopiston toimintakulttuuria. Verstas Arkkitehtien suunnitelma perus- tuu kansainvälisen kaksivaiheisen arkkitehtuurikilpailun voittoon vuonna 2013. Korttelin bruttoala on yhteensä 45  000 m 2 . Opiskelijoita on 1  850 ja henkilökuntaa 350. Uusi kampuskortteli muuttaa paitsi yliopistoa, myös kehittää Ota­ niemeä alueena. Otaniemestä on suunniteltu nykyistä monitoimintaisempi yliopiston, yritysten ja asukkaiden alue. Uusi kampuskortteli sisältääkin Otaniemen palvelutarjontaa kohentavan kauppakeskuksen. Metroaseman sisäänkäynti on integroitu rakennukseen. Kampuskorttelin sekä entisen Teknillisen korkeakoulun päärakennuksen ja kirjaston väliin suunniteltu aukio metroasemineen ja liiketiloineen on alueen uusi keskus ja kohtaa- mispaikka. Sen lisäksi, että uuden kampuskorttelin suunnittelussa tuli varau- tua tulevaisuuden kaupunkiympäristöön (mm. raitiovaunuun), se oli myös sovitettava Otaniemen kulttuurimaisemaan ikonisine funktiona- listisine rakennuksineen. Uusi rakennus sijoittuu osaksi Aino ja Alvar Aallon 1940-luvulla suunnittelemaa kampusaluetta, entisen Teknillisen korkeakoulun päärakennuksen (1961) ja pääkirjaston (1964) viereen. Nyt näissä rakennuksissa toimivat Aalto-yliopiston Kandidaattikeskus ja Harald Herlin -oppimiskeskus. Verstas Arkkitehtien perustajat Väinö Nikkilä, Jussi Palva, Riina Palva ja Ilkka Salminen ovat Otaniemessä Arkkitehtiosastolla opiskellessaan päässeet itse kokemaan ja ymmärtämään Aallon arkkitehtuurin arvon. Aallot sovittivat mestarillisesti rakennukset maisemaan, hallitsivat julkisi- vujen rytmiikan ja heillä oli herkkä materiaalin taju. Uusi kampuskortteli liittyy näihin perinteisiin omalla tavallaan. Käsin muurattu tiili sekä kupari julkisivuissa seuraavat Aallon materiaalintajua, mutta modernin rakennus- tekniikan mahdollistamat silkkipainetut lasijulkisivut antavat uudelle kort- 1  /  19  prointerior 31