prointerior 1/2019 - Page 29

Tilaaja: Aalto-yliopistokiinteistöt Oy Käyttäjä: Aalto-yliopisto, liiketilavuokralaiset Arkkitehtisuunnittelu: Verstas Arkkitehdit Oy Sisustussuunnittelu: Verstas Arkkitehdit Oy, yhteistyössä KOKO3 Oy:n kanssa Kauppakorkeakoulussa. Rakennuttajakonsultti: A-insinöörit Rakennuttaminen Oy Pääurakointi: SRV-rakennus Oy teistöistä (ACRE) vakuuttaa, että rakennusprojekti pysyi aikataulussa ja budjetissa. ”Tämä oli kaikin puolin onnistunut hanke. Rakennusten käyttäjiltä on jo saatu myönteistä palautetta”, hän iloitsee. Uudisrakennusten erikoinen muoto toi rakennustöihin omat haas- teensa. ”Rakennusrunkojen toteutus aiheutti pientä päänvaivaa, mutta ei var- sinaisesti vaikeuksia. Töiden järjestelyjä vain oli pohdittava tarkasti etukä- teen”, Wilander mainitsee. ”Yhteistyö eri toimijoiden ja suunnittelijoiden välillä sujui hyvin. Pää­ toteutus toteutettiin ACRE-allianssisopimuksella. Sitä myös käytettiin suurimmissa alihankintasopimuksissa, kuten talotekniikassa. Ongelmat ratkaistiin ’työpajoissa’, joissa kaikki osapuolet kävivät rakennusvaiheita läpi saman pöydän ääressä.” ”Hyvä yhteishenki koko rakennustiimin kesken varmisti sen, että kaikki tekivät parhaansa”, toteaa Wilander. Infrastruktuuri uuteen uskoon Rakennusurakat toteutettiin Wilanderin mukaan yhteistoimintasopimuk- sella (ACRE-allianssi). Pääurakoitsijana oli SRV, minkä lisäksi mukana oli monia alihankkijoita tarpeen mukaan. ”Tosin uudisrakennusten runko-, maanrakennus- ja infratöitä teetet- tiin jonkin verran jo etukäteen omina urakoinaan ennen päätoteutuksen aloittamista. Rakennuspaikalla oli siirrettävä kunnallistekniikkaa ja järjes- Kohteen alakattotuotteet on toimittanut Voller Sisustus OÜ. 1  /  19  prointerior 29 Kohdetiedot: Väre – Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulu, A Bloc -kauppakeskus