prointerior 1/2019 - Page 25

Alakerran tyylikkäissä wc-tiloissa on kaikissa kivipinnoissa pysyvä Faceal Oleo MG -suojakäsittely sekä lattioissa että seinissä. Lisäksi lavuaarit, hanat ja komposiittimuovitasot on suojattu LiquiGlas -suojauksella. Suojattu pinta ei tarjoa mikrobeille suotuisaa kasvualustaa, mikä parantaa käsihygieniaa. Oodin wc-tiloihin johtava betoniportaikko on käsitelty Faceal color ‑kuultoväri-suoja-aineella. Sillä voidaan korjata myös betonipintojen värivirheitä sekä korostaa graafisen betonin kuvioita. ajetaan nopeasti lattian yli. Kun pinnat on suojattu asianmukaisesti, se helpottaa niiden puhtaanapitoa ja materiaalien ylläpitoa. Materiaalit ja tilat pysyvät kauniin näköisinä ja sellaisina, millaisiksi ne on alun perin suunniteltu. Siksi pintasuojaus kannattaa tehdä jo rakennusvaiheessa. Pintasuojaus suojaa myös saumapintoja, jotka ovat kivirakenteen heikoin kohta. Oodissa paljon suojattuja pintoja Keskustakirjasto Oodissa on paljon Uudenmaan Pintasuojauksen suo- jaamia pintoja, muun muassa julkisivujen puurakenteissa, jotka on suo- jattu PSS20-pinnoitteella ilkivaltaa ja töhryjä vastaan noin kahden ja puolen metrin korkeudelle saakka. Myös sisääntulokerroksen eri mate­ riaaleista koostuvat lattiat ovat Uudenmaan Pintasuojauksen suojaamia. ”Jo pelkkä pesuainekustannusten säästö on vuositasolla suuri, kun yli 2  000 neliön lattiapinta-ala voidaan pitää puhtaana ilman pesukemi- kaaleja. On hyvä huomata sekin, että runsaat puhdistusaineet aiheutta- vat vaikeitakin oireita useille henkilöille”, Kari Enroth toteaa. Oodin wc-tiloihin johtava betoniportaikko on käsitelty Faceal color ‑kuultoväri-suoja-aineella. Sillä voidaan korjata myös betonipintojen väri- virheitä sekä korostaa graafisen betonin kuvioita. Alakerran tyylikkäissä wc-tiloissa on kaikissa kivipinnoissa pysyvä Faceal Oleo MG -suojakäsittely sekä lattioissa että seinissä. Lisäksi lavuaarit, hanat ja komposiittimuovitasot on suojattu LiquiGlas-suojauk- sella. Suojattu pinta ei tarjoa mikrobeille suotuisaa kasvualustaa, mikä parantaa käsihygieniaa. Mikrobit myös irtoavat helposti pinnalta ilman väkeviä kemikaaleja käyttämällä mikrokuituliinoja siivouksessa. Töhryt pois helposti ja ekologisesti Ekologinen PSS20-suoja-aine on valmistettu perunasta. Kyseessa on niin sanottu uhrautuva suoja-aine, joka turpoaa ja hajoaa, kun sitä kastellaan yli 60-asteisella vedellä. Näin sen päällä oleva töhry ja muu lika irtoaa suoja-aineen mukana. Irrottamiseen ei tarvita mitään kemikaaleja. Puhtaalle pinnalle on helppo asentaa uusi kerros suoja-ainetta puh- distuksen jälkeen. Työhön ei aina tarvita kallista ammattimiestä, vaan kuka tahansa voi vaikka sivellä uuden suojan. Tämä tuottaa merkittäviä säästöjä pintojen puhtaanapidossa töhryille alttiissa paikoissa ja muualla- kin. Suoja-aineet parantavat myös pintojen ominaisuuksia. Suojakäsittelyn jälkeen betoniin imeytyvän veden määrä vähenee ja näin betonin rapautu- minen vähenee ”Osa tuotteistamme on niin sanotusti itsepuhdistuvia. Esimerkiksi val- kobetonipinnoille saadaan itsepuhdistuva suoja, jonka ansiosta sade pää- osin huuhtelee epäpuhtaudet pois pinnoilta”, Kari Enroth sanoo. Kiveykset pysyvät kauniina Kiveyksiin tarttuneet purukumit ovat monia kävelykatuja ja esimerkiksi kauppakeskusten sisääntuloedustoja rumentava riesa. Purukumi tarttuu ja kuivuu kiinni kivilaattaan. Sen jälkeen se ei irtoa harjakoneellakaan. Pintasuojattuun pintaan purukumi ei kykene kiinnittymään kunnolla, vaan suurin osa purukumiroskasta irtoaa kivestä jo jalankulun yhteydessä. Suojaus suojaa kiveystä myös muulta lialta ja veden rapauttavalta vai- kutukselta. Suoja-aine on pitävästi kiinni kiviaineksessa, eli se ei lähde pois ilman, että itse kiviainespinta irtoaa kivestä. Suojaamaton kiveys voi olla parin kolmen vuoden päästä kirja- van ­likaiseksi pinttynyt ja koko kiveyksen idea on hävinnyt. Suojauksen alkuinvestointi on hyvin pieni, mutta sillä säilytetään rakenteen esteettinen idea kestävästi. ”Korkealaatuinen kiveys maksaa satoja euroja neliöltä. Pintasuojauk- sessa puhutaan prosentista tai prosentin osista koko kiveysurakan hin- nasta, eli käytännössä lähes merkityksettömästä kustannuksesta koko- naishankkeessa”, Kari Enroth toteaa. n 1  /  19  prointerior 25