prointerior 1/2019 - Page 22

Satuhuoneen tummat kattopinnat saumatonta Lumir akustiikkapinnoitetta. 22 prointerior   1  /  19 ros kattaa monipuolisia kohtaamistiloja, erikois- toimintoja ja avoimia ja varattavia tekemisen tiloja; musiikkistudioita, keittiön, opiskeluhuo- neita ja lukusaleja, hengailutiloja, pelihuoneita, nörttiullakon. Kerroksen haluttiin tuntuvan löy- detyltä tilalta, missä kaikki on mahdollista. Ker- ros on toteutettu siten että siellä on tarvitta- essa helppo siirtää seinää. Ylimpänä rakennuksessa on avara ja valoisa kirjastomaisema, missä voit viettää aikaa aineiston kanssa yksin ja yhdessä. Nos- tamalla kirjastokerroksen lattiapintaa päistään, tilan päätyihin on saatu muodostettua suoja- tumpia alueita. ”Keskustelimme paljon projek- tin aikana kirjaston kanssa siitä, mikä oikeuttaa kirjaston olemassa olon digitaalisena aikana. Totesimme yhdessä sen olevan kirjaston tarjo- aman yhteisöllisyyden muiden kanssa; kirjasto tarjoaa tilan missä voit olla rauhassa oman kir- jasi, lehtesi tai digitaaliselta laitteeltasi luettavan aineiston ääressä muiden kanssa yhteisessä kaupunkitilassa.” Rakennuksessa on käytetty johdonmukaisesti kullekin geometrialle ominaisia materiaaleja. Julkisivun näyttävä viivotinpinta oli luontevaa toteuttaa radiaalisahatusta suomalaisesta kuusesta. Rakennuksen on haluttu olevan kutsuva ja lämmin, kosketeltava ja sympaattinen, että monumentaaliseksi muodostuneeseen rakennukseen olisi mahdollisimman helppo mennä ja sen käyttäminen miellyttävää hauskuutta unohtamatta. ALA arkkitehdeillä ei ole ollut mielessä tietoisia arkkitehtonisia lainoja, vaan rakennus on heille osa yhteistä kertomusta arkkitehtuurista. ”Uskomme tämän olevan hyvä investointi Helsingiltä. Monikäyttöinen rakennus on alle- viivaten yhteistä tilaa, eikä toivottavasti joudu ikinä taipumaan yksityiseen käyttöön. Tämä yhteistä tekemistä ja saavutettavuutta juhlis- tava rakennus ei ole pois yhteisestä kirjas- toverkosta, vaan lisä siihen. Oodi on reaktio kaupungin ja ihmisten käytöksen ja tarpei- den muutokseen, ja se on pyritty toteutta- maan mahdollisimman muuntojoustavaksi tule- vaisuuttakin ajatellen. Rakennus antaa valtavat mahdollisuudet kaupunkien välisessä kilpai- lussa.” n