prointerior 1/2019 - Page 18

Seinien valkoiset yläosat saumatonta Lumir akustiikkapinnoitetta. ”PROJEKTIA OLI helppo ja hauska tehdä, koska tällä hankkeella oli selvä yleinen tuki. Oli poikkeuksellista, kuinka tilaaja, arkkitehti ja urakoitsija toteuttivat koko hankkeen innostuneesti yhteistä visiota. Lopputulos on siksi hyvin lähellä ajatusta, mikä kilpailulla valittiin toteutettavaksi. Suunnittelijoina olemme tyytyväisiä ja onnellisia”, kertoo Juho Grönholm ALA Arkkitehdeistä. Kansalaistori kokoaa nyt ympärilleen arkkitehtituurikilpailuilla valitut monumentit, joista jokaisella on oma voimakas arkkitehtoninen karaktäärinsä. Keskustakirjasto täydentää Sanomatalon, Kiasman, Mannerheimintien toisella puolella nousevan Eduskuntatalon ja sen lisärakennuksen, Kansallismuseon sekä Musiikkitalon muodostaman kansallisesti merkittävien julkisten rakennusten kehän. Oodin kolmikerroksinen rakennusmassa nostaa puulla verhoilulla sil- lallaan lasiseinäisen, avaran kirjastomaiseman samaan tasoon Eduskunta- talon kanssa. Kansan sivistys ja opiskelun mahdollisuus nousevat samalle tasolle sivistyksellisen demokratian kanssa. Kirjaston eteläinen pää on pääkaupungin urbaanissa ytimessä kosketusetäisyydellä Rautatiease- masta, ja pohjoisesta päädystä avautuu esteetön näkymä Töölönlahdelle ja sen takan pilkottavaan keskuspuistoon. ALA arkkitehtien pääidea rakennukselle lähti puhtaasti toiminnan kautta. Kirjastolla oli kunnianhimoinen ja moniulotteinen tilaohjelma, jonka valtavan laaja toimintojen kirjo oli kerätty kirjaston käyttäjiltä kirjastover- kossa. Kirjasto halusi vastata kansalaisten tarpeisiin, mitä uuden ajan kir- jastoon haluttiin perinteisen kirjastotoiminnan rinnalle. ”Tilaohjelmaa oli pakko jäsentää ja pilkkoa voimakkaasti, että komp- leksinen rakennus säilyisi silti muuntojoustavana ja helposti lähestyttävänä. Koska tilaohjelma oli laajuudeltaan käytännössä kolme kertaa tontin kokoi- nen, päädyimme kolmeen näkyvään kerrokseen, joilla jokaisella on oma selkeä tilallinen ja toiminnallinen luonteensa. Halusimme ulkoarkkitehtuurin kertovan, kuinka talo jäsentyy, koska rakennukseen ei muodostunut isoa 18 prointerior   1  /  19 kokoavaa aulaa, mistä kaikki rakennuksen tasot olisivat luettavissa”, Juho Grönholm jatkaa. Voimakas julkisivu muodostui osittain myös tarpeesta kattaa osa kansalais­aukiosta, että siitä saataisiin osittain katettuna ja suuren raken- nusvaipan suojaamana monikäyttöisempi ulkokohtaamispaikka. Samalla ” Kirjasto halusi vastata kansalaisten tarpeisiin.