prointerior 1/2019 - Page 15

VETROSPACE TOIMITTI PARIISILAISEEN TOIMISTOPALATSIIN HUIPPULUOKAN PUHDASTILAMODUULIT Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea com- modo consequat. Duis autem vel eum iriure nsequat. kylkeen Duis autem vel nsequat. Duis PARIS-ORLY’N LENTOKENTÄN on nousemassa Coeur autem vel kaupunkialue, nsequat. Duis autem vel toi­ el d’Orly, kunnianhimoinen, ekoystävällinen joka sisältää nsequat. Duis autem vel nsequat. Duis mistoja, liiketilaa ja hotelleja. Ensimmäinen alueen rakennus on ASKIA, joka sisältää 18,500 neliötä toimistotilaa. Suomalainen Vetrospace Oy haluttiin mukaan projektiin tuomaan omaa, maailmanluokan puhdastilaosaamistaan. Vetrospace Oy:n toimi­ tusjohtaja Jouko Urpolahti kertoo, että espanjalainen projektiarkkitehti suunnitteli Vetrospace-moduulit ASKIA-taloon törmättyään suomalais­ innovaatioon Archiproducts-verkkosivustolla. MIKSI MITEN Työntekijä viettää keskimäärin uransa aikana 90000 tuntia aikaa sisätiloissa. Wisdom AiR fotonidesinfiointi -valolla sekä ANTiBAC hajaspek- trivalolla tilat puhdistuvat haital- lisista mikrobeista jopa 99,9% t e h o k k u u d e l l a . Markkinoiden puhtain sisäilma takaa tehokkaamman työskente- lyn, terveellisemmän Älykäs ilmanvaihtojärjestelmä työympäristön sekä todistetusti reagoi hiilidioksiditason muutok- tuottavammat ja terveemmät siin ja huolehtii autonomisesti työntekijät niin lyhyiden kuin raikkaasta sisäilmasta. pitkäaikaistenkin sairauksien suhteen. Tilamme saavuttavat Suodatusjärjestelmä poistaa Wisdom AiR -fotonidesifiointivalolla ISO-7 puhdastilaluokituksen tilaan sekä tulevasta ilmasta 95-100% vaatimukset. hiukkasista. ANTiBAC-hajaspektrivalolla tilat haitallisista puhdistuvat MITEN haitallisista mikrobeista jopa 99,9% tehokkuudella. Tilamme on suunniteltu jatku- Kehittyneimmällä äänieristysrat- vaan, ympärivuorokautiseen, kaisuilla tilamme saavuttavat Ds käyttöön joka luo ilmanvaihtojärjestelmä erinomaiset 31dB(*) äänenvaimennustehon. Älykäs reagoi puitteet korkean vireystason hiilidioksiditason ylläpitoon pitkinäkin päivina. muutoksiin ja huolehtii autonomisesti raikkaasta sisäilmasta. CleanAir -suodatusjärjestelmä poistaa tilaan tulevasta ilmasta 95–100% haitallisista hiukkasista. *Uuden standardin mukaisesti mitattu äänenvaimennusteho (rakenne 43-46 dB Rw) “BECOME A Kehittyneimmillä BETTER VERSION OF Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer äänieristysratkaisuilla YOURSELF” adipiscing elit, sed diam nonummy nibh tilat saavuttavat Ds 31dB (*) euismod tincidunt ut laoreet dolore magna Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad äänenvaimennustehon. adipiscing elit, sed diam nonummy nibh minim veniam, quis nostrud exerci tation euismod tincidunt ut laoreet dolore ullamcorper suscipit lobortis nisl ut magna aliquam erat volutpat. Ut wisi aliquip ex ea commodo consequat. Duis enim ad minim veniam, quis nostrud autem vel eum iriure nostrud exerci tation exerci tation ullamcorper suscipit lobortis ullamcorper suscipit lobortis nisl ut nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. aliquip ex ea commodo consequat. Duis Duis autem vel eum iriure nostrud exerci autem vel eum iriure nsequat. Duis autem *Uuden standardin mitattu äänenvaimennusteho tation ullamcorper suscipit lobortis mukaisesti nisl ut vel nsequat. Duis autem vel nsequat. (rakenne 43-46 dB Rw) aliquip ex ea commodo consequat. Duis Duis autem vel Duis autem vel eum iriure autem vel eum iriure nsequat. Duis autem nsequat. Duis autem vel nsequat. Duis ”Become a better version of yourself” Coeur d’Orly -projektia vetävä Charles Richer kertoo, että ASKIAan tarvittiin toimiva ratkaisu, jolla tilaa ja työntekoa organisoidaan joustavasti asiakkaiden toiveiden mukaan. ”Halusimme saada väkemme yhteen paikkaan, koska aikaisemmin kaikki olivat siroteltuina ympäriinsä – ja asioiden koordinoiminen oli hyvin hankalaa”, Richer muistelee projektin lähtökohtia. “Valitsimme Vetrospacen, koska he edustavat terävintä kärkeä puhdasilmateknologian osaamisessa tilaratkaisuissa”, Richer toteaa. Turvallinen olo alusta loppuun Richerin mukaan Vetrospace-tuotteet edustavat markkinasegmentin huip­ pua, mikä näkyy esimerkiksi ensiluokkaisessa ääneneristystasossa ja VÄLIOTSIKKO Lorem ipsum dolor sit amet, consec- akustiikassa. tetuer adipiscing elit, poikkeukselli­ sed diam nonum- ”Lisäksi saamamme asiakaspalvelu ja -tuki on aivan Lorem sit amet, asiantuntijoiden consec- my nibh euismod tincidunt laoreet sen ipsum hyvää. dolor VetroSpacen ammattimaisuus vakuutti ut meidät tetuer adipiscing elit, sed diam dolore magna aliquam erat volutpat. Ut siitä, että olemme hyvissä käsissä”, Richer kiittelee. nonummy nibh euismod tincidunt wisi enim ja nyt ad ranskalaiset minim veniam, Toimitus ja asennus sujuivat ut kitkattomasti ovat jo quis laoreet dolore magna aliquam erat nostrud exerci tation ullamcorper parin kuukauden ajan päässeet nauttimaan uusista tiloistaan. volutpat. Ut wisi enim ad minim suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea ”Voin sanoa, että moduulit on nyt sisäänajettu huolella ja havaittu erit­ veniam, quis nostrud exerci tation commodo consequat. Duis autem vel täin toimiviksi. Meidän tiimimme kannalta parhaaksi tuotteeksi on osoit­ ullamcorper suscipit lobortis nisl ut eum iriure tautunut 2- commodo ja 4-hengen yksiköt, joissa voi kätevästi järjestää pienen aliquip ex ea consequat. workshopin”, Richer. Duis autem vel kertoo eum iriure Lorem VÄLIOTSIKKO ipsum dolor sit amet, consectetuer Huipputeknologia puhtaan ilman adipiscing elit, sed diam takaa nonummy Lorem ipsum dolor sit amet, consec- WiSDOM AiR diam -valais­ nibh Cleanspace-tiloissa euismod tincidunt hyödynnetään ut laoreet innovatiivista tetuer adipiscing elit, sed nonum- tusta, joka aliquam tuhoaa haitallisia mikrobeja lisäksi, että automatisoitu suo­ dolore magna erat volutpat. my sen nibh euismod tincidunt ut laoreet datusjärjestelmä poistaa tehokkaasti haitallisia ilman epäpuhtauksia. Ut wisi enim ad minim veniam, quis dolore magna aliquam erat volutpat. Ut nostrud Urpolahti exerci kertoo tation yhteistyön ullamcorper ranskalaisten wisi enim ad sujuneen minim veniam, quis kanssa niin hyvin, suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea nostrud Kysyntä exerci kasvaa tation ullamcorper että seuraava toimitus on lyöty jo lukkoon. nyt voimak­ commodo consequat. Duis autem vel suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea kaasti ympäri Eurooppaa. eum iriure veniam, koko quis meidän nostrud ’CleanAir commodo consequat. autem vel ”Jos ajatellaan – WiSDOM AiR’ Duis -konseptia, exerci tation ullamcorper suscipit eum iriure niin vahvassa myötätuulessa mennään.” lobortis nisl ut aliquip ex ea commo- do consequat. Duis autem vel eum iriure eum iriure veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea Lisätiedot: Samuel Paulasaari Samuel Paulasaari Sale Manager, Vetrospace Sale Manager, Vetrospace Oy Oy samuel@vetrospace.com samuel@vetrospace.com 40 1386 520 1386 +358 +358 40 520 1  /  19  prointerior 15