prointerior 1/2019 - Page 56

Sisustusarkkitehdit SIO ry MUUTTUVA TYÖ, MUUTTUVA TYÖYMPÄRISTÖ – JUHLAVUODEN ALOITUSSEMINAARI TEKSTI: MINNA BORG KUVAT: TUULA TOIVIO Älykäs teknologia tekee tuloaan toimistoihin. Ihmisillä on kuitenkin ns. inhimillisyyden kaipuu, joka tulee huomioida työympäristöissä. Työ pirstaloituu. Ideoida voi lähes missä vain. Menestyvän työympäristön edellytykset muuttuvat ja luottamus ihmisiin korostuu. SIO AVASI juhlavuotensa hyvissä merkeissä Helsingin uudessa Tiede- kulmassa Porthaninkadulla 17.1. Paikka on erinomainen ja lämminhenki- nen ja Tiedekulman tapahtumat aina kaikille avoimia ja siksi myös mielen- kiintoisia ja poikkitieteellisiä sisällöltään, kuten nyt tämä SIOn tapahtuma pyrki olemaan.  Työympäristöt ja tavat tehdä työtä kehittyvät. Sisustusarkkitehdeilla ja kalustesuunnittelijoilla on tässä paljon työsarkaa ja syytä pysyä kehi- tyksessä mukana. Halutaanko omat työpisteet vai ei, kodinomaisuutta vai coolia toimistohenkeä, värejä vai värittömyyttä, lisää tekniikkaa vai vähemmän tekniikkaa, tekstiilejä vai kovia pintoja? Esityksissä korostet- tiin yhteissuunnittelua ja varsinkin työntekijöiden sitouttamista muutosvai- heessa, ei mitään uutta sinänsä, mutta aina yhtä mielenkiintoista erilais- ten projektien kautta kuultuna. Strateginen johtaja Antti Pitkänen työskentelee Agile Workissä, joka on erikoistunut kokonaisvaltaisiin työympäristömuutoksiin. Hänen mukaansa muutoksen koordinointi ja kokonaisvaltainen suunnittelu keskitetysti yhden asiantuntijakumppanin kanssa säästää aikaa, vaivaa ja rahaa. Suunnittelussa myös herkällä korvalla kuunnella ihmisten toiveita, sillä muutokset vaikuttavat niin fyysiseen, virtuaaliseen kuin sosiaaliseen ympäristöömme. Tiedekulma on tapahtumien järjestämiseen, mutta myös työskentelyyn suunniteltu tilakokonaisuus, josta on vastannut arkkitehtitoimisto JKMM. Parivaljakko arkkitehti SAFA Teemu Toivio ja sisustusarkkitehti Rami Leh- timäki kertoivat Tiedekulman suunnitteluvaiheista. Rakennus Fabianin- kadun ja Porthaninkadun kulmassa on ollut mielenkiintoinen ja vaikeakin lähtökohta. Oli mielenkiintoista kuulla, miten oli ratkaistu erilaisia ongel- mia esim. talotekniikan osalta, nehän eivät aina näy kävijälle. Yliopisto sai heiltä kehuja ja hyvä asiakkuus näkyy lopputuloksessa. Ja kyllä, perinteisesti lopetimme paneeliin, ohjaksissa seminaarin mode- roija Pekka Toivanen. Panelisteina olivat Antti Pitkänen, Susanna Kallio, työympäristöasiantuntija, sisustusarkkitehti Eija Nieminen KVA Arkkiteh- deilta, SIOn pj. sisustusarkkitehti SIO Tatu Ahlroos sekä Toimitilat-toimi- alan johtaja Mikko Östring RAKLIsta. n Muutoksen elementit Vietämme 90% ajastamme sisätiloissa ja suuri osa kokee työympäris- tön vaikuttavan merkittävästi hyvinvointiinsa. Pitkäikäisyyttä ja laaduk- kaan suunnittelun merkitystä panostikin erityisesti omassa esityksessään Sisustusarkkitehti SIO, arkkitehti SAFA Susanna Kallio Kohinasta. Kallio toivoo kestävälle rakentamiselle l ­ uomuruuan kaltaista räjähdysmäistä kas- vua. 56 prointerior   1  /  19 Arkkitehti SAFA, työympäristöasiantuntija Ritva Kokkola KVA arkkitehdeilta valotti toimiston työtapoja ja prosesseja. Berner Oy:n toimitilojen muutto Herttoniemeen Helsingin keskustasta on mielenkiintoinen projekti, jossa asiakas saatiin hyvin mukaan muutosprosessiin. SIOn juhlavuoden tapahtumia voi seurata osoitteessa:  www.sio.fi