prointerior 1/2019 - Page 50

NÄKÖKULMA Kristian Palmari Aluemyyntipäällikkö Fagerhult Oy Kristian Palmari toimii arkkitehtien ja suunnittelijoiden apuna ja oivaltavien valaistusratkaisujen lähettiläänä. Hän vastaa myös ateljé Lyktanin brändistä Suomessa. NYKYAIKAISTEN VALAISTUSRATKAISUJEN EDELLÄKÄVIJÄ NYKYAIKAISET, ÄLYKKÄÄT valaistusratkaisut ovat paljon muu­ takin kuin kehittyneitä teknisiä komponentteja ja optimoitua energia­ tehokkuutta. Valon terveydellisistä vaikutuksista on tehty lukuisia tutki­ muksia. Fagerhult on selvittänyt mm. yhdessä Lundin yliopiston kanssa valon, vireyden, hyvinvoinnin ja suorituskyvyn välisiä yhteyksiä. lisäsi oppilaiden hyvinvointia ja paransi heidän oppimistuloksia. Keinovalon todellisia biologisia vaikutuksia seurattiin koko lukuvuoden ajan mittaa­ malla oppilaiden kortisoli- ja melatoniinitasoja. Valon positiivisten vaikutus­ ten täysimittainen hyödyntäminen edellyttää kuitenkin standardeja voi­ makkaampia valaistustasoja seinä- ja kattopinnoille. Valon ja pimeyden tärkeä tasapaino Biologinen vuorokausirytmi, eli niin kutsuttu sirkadiaanirytmi, ohjaa ihmi­ sen siirtymistä unen ja valveillaolon välillä. Tätä rytmiä puolestaan ohjaa pääasiassa valo. Jotta tämä rytmi ei häiriintyisi, valon ja pimeän, valveilla­ olon ja unen tulisi pysyä tasapainossa. Luonnonvalon vaikutus potilaiden paranemiseen tunnetaan jo hyvin terveydenhoitoalalla. Myös keino­valon avulla tähän voidaan vaikuttaa positiivisesti, jolloin unen ja valveillaolon väliseen tasapainoon voidaan vaikuttaa valaistuksen avulla. Pohjoismaista muotoilua Fagerhult haluaa tuotteidensa erottuvan myös kauniin ja käytännöllisen muotoilun avulla. Yhteistyö monien merkittävien muotoilijoiden kanssa on synnyttänyt jo useita klassikkovalaisimia. Julle Oksasen ja Vesa Honkosen suunnittelema elegantti Notor-sarja on löytänyt paikkansa ympäristöissä, joissa annetaan arvoa esteettisyydelle ja käytännöllisyydelle. Tätä perinnettä jatkaa myös uutta ajattelua edustava Freedom, joka on syntynyt puolestaan Julle Oksasen ja Weikko Kotilan yhteistyönä. Fagerhult-ryhmään kuuluva ateljé Lyktan erottuu usein muista leikkisällä muotoilullaan. Valaisinmalliston ehdottomia suosikkeja ovat Hood, Plug lamp ja Ogle, jotka kaikki on suunniteltu tukholmalaisessa Form Us With Love -studiossa. n Tärkeä ympäröivä valo Epäsuorasti seinän ja katon kautta heijastuvalla ympäröivällä valolla on myös suuri merkitys ihmisten hyvinvointiin. Lontoolaisella ala-asteella vuonna 2009 tehty tutkimus osoitti selvästi, että hyvä ympäröivä valo 50 prointerior   1  /  19