prointerior 1/2019 - Page 42

Julkisivuyhdistys ry NÄKÖKULMA Julkisivuyhdistys on teknisesti laadukkaan ja esteettisesti korkeatasoisen julkisivurakentamisen edistäjä. Sen tarkoituksena on edistää ja kehittää julkisivujen hyvää esteettistä ja teknistä rakentamistapaa sekä edistää alan koulutusta. Tähän vuosittain järjestettävä arkkitehtiopiskelijoille suunnattu ideakilpailu sopii erinomaisesti. Yhdistys on perustettu vuonna 1995 ja sillä on satakunta jäsentä, jotka edustavat kattavasti julkisivualan materiaalitoimittaja-, urakointi- ja suunnitteluyrityksiä sekä korkeakouluja. Arkkitehtiopiskelijoille suunnatun kerrostalon korjauksen ideakilpailun voitti ehdotus ”Suunta225°”, tekijöinä Saara Linden, Tanja Yli-Kyyny ja Kirsi Karislahti Tampereen yliopistosta. ARKKITEHTIOPISKELIJAT IDEOIVAT LÄHIÖTALON JULKISIVUKORJAAMISTA Julkisivuyhdistys on järjestänyt 12 kertaa arkkitehtiopiskelijoille suunna- tun kerrostalon korjauksen ideakilpailun. Opiskelijoiden ideointikohteena on lähes joka kerta ollut perinteinen, hissitön 1960–1980-luvun lähiötalo, tällä kertaa Asunto Oy Vuorenraitti Espoon Soukan lähiössä. Kilpailun tavoitteena on tuottaa korkeatasoisia, monipuolisia ja toteut- tamiskelpoisia ideoita lähiökerrostalojen julkisivujen energiakorjauksiin sekä hissien ja lisäkerrosten rakentamiseen. Tällä kertaa huomiota kiinnitettiin erityisesti siihen, että esitetty kor- jaussuunnitelma soveltuisi juuri ideointikohteena olleen espoolaistalo­ yhtiön korjaamiseen. Toteuttamiskelpoisia ehdotuksia Kilpailun voitti nimimerkki ”Suunta 225”, tekijöinä Saara Linden, Tanja Yli-Kyyny ja Kirsi Karislahti. Lisäksi jaettiin 3. palkinto seuraaville ehdotuksille: ”Glass året om”, tekijöinä Cecilia Aintila, Tuulia Kivistö ja Janita Laakkonen; ”Jyrkänne”, tekijöinä Outi Grönberg, Karoliina Lahti ja Irene Sarvi; ”Tuulenkärki”, teki- jöinä Suvi Perttula, Juuli Niemelä, Julia Lahtinen ja Marie Yli-Äyhö. Kaikki palkitut opiskelijat olivat tällä kertaa Tampereen teknillisestä yliopistosta. Kaikki palkitut opiskelijat olivat tällä kertaa Tampereen teknillisestä yli- opistosta. Voittaneesta ehdotuksesta tuomaristo totesi, että ”Suunta 225°” on vanhan rakennuksen onnistunut päivitys, jonka veistoksellinen muoto lisää koko alueen viihtyisyyttä. ”Se on tunnelmaltaan rauhallinen ja ehdotuksen vahvuuksia ovat veis- toksellinen massoittelu, miellyttävät värivalinnat sekä erinomaiset korjaus- ratkaisut. Ne tekevät siitä erittäin toteuttamiskelpoisen ehdotuksen.” Taloyhtiön hallituksen jäsen Santtu Turunen osallistui tuomarointiin. Hänen mielestään ehdotukset ovat mielenkiintoisia ja onnistuneita ja niitä onkin tarkoitus esitellä yhtiökokouksessa: ”Ne ehkä auttavat taloyhtiön asukkaita ja osakkaita näkemään, min- kälaisia visuaalisia ja arkkitehtoonisia mahdollisuuksia talomme tarjoaa ja minkälaisia keinoja arkkitehtiopiskelijat ovat ideoineet ehdotuksissaan talomme julkisivujen uudistamiseksi ja korjaamiseksi”, Turunen sanoo. Kulttuurihistorialliset arvot huomioiden Kilpailun järjestivät yhteistyössä Julkisivuyhdistys ry, Tampereen yliopis- ton Arkkitehtuurin yksikkö (ent. Tampereen teknillisen yliopiston Arkkiteh- tuurin laboratorio), Aalto-yliopiston Arkkitehtuurin laitos ja Oulun yliopiston Arkkitehtuurin tiedekunta. 42 prointerior   1  /  19 Kilpailuun saatiin 16 ehdotusta ja se toteutettiin 22.10.–31.12.2018. Arvostelussaan palkintolautakunta kiinnitti erityisesti huomiota ehdo- tusten arkkitehtoniseen laatuun sekä rakennuksen ja ympäristön kult- tuurihistoriallisten arvojen huomioimiseen. Myös ratkaisujen rakenne- ja energiateknistä sekä funktionaalista toimivuutta arvioitiin. Palkintolautakunta piti ehdotusten tasoa vaihtelevana. Parhaimmissa ehdotuksissa pyrittiin ansiokkaammin vahvistamaan ja elävöittämään van- han rakennuksen arvokkaita piirteitä. Palkintojen saajat julkistettiin tammikuussa Korjausrakentaminen 2019 -tapahtumassa Helsingissä. Kilpailu järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2002. Tutustu kilpailuun, ehdotuksiin ja ehdotuskohtaisiin perusteluihin Julkisivuyhdistyksen uudistuneilla kotisivuilla: www.julkisivuyhdistys.fi Ideointikohteena ollut Asunto Oy Vuorenraitti edustaa tyypillistä 1960–1980-luvun lähiökerrostaloa, joiden korjaamiseen ja lisäkerrosrakentamiseen Julkisivuyhdistyksen kilpailulla haetaan uusia, ennakkoluulottomia ideoita.