prointerior 1/2019 - Page 30

Kohteen alakattotuotteet on toimittanut Voller Sisustus OÜ. teltävä tieyhteyksiä uudella tavalla. Esimerkiksi bussireittejä oli ohjattava muualle.” ”Metroliikenteen alkaessa Otaniemen kampusalueelle on nopea kulkuyhteys Helsingistä, jolloin tosin osa bussilinjoista lopetettiin. Pikaraitiotie Raide-Jokeri kulkee myös aikanaan kampusalueen kautta.” Museovirasto ja Alvar Aalto -säätiö olivat tiiviisti mukana kampus­ alueen keskuskorttelin suunnittelussa. ”Toki jo suunnittelun alkuvaiheissa pääsuunnittelija Jussi Palva Verstas-Arkkitehdeistä oli varmistanut, että uudisrakennusten arkkiteh- tuuri on sopusoinnussa ympäristönsä kanssa.” Rakennustöiden ensimmäiset vaiheet aloitettiin 2016. Taiteiden ja suunnittelun alojen opetus käynnistyi Väre-rakennuksessa syksyllä 2018. Myös kauppakeskus A Bloc avasi ovensa samaan aikaan. 30 prointerior   1  /  19 Tiivistä yhteistyötä tilojen järjestelyssä Työympäristöjen kehittämispäällikkö Sari Dhima Aalto-yliopistokiinteis- töistä (ACRE) vastasi muutoista uusiin kampusalueen rakennuksiin. ”Aalto-yliopistossa järjestettiin vuosina 2011–2012 työryhmätyös- tentelyä uusiseelantilaisen konsultin Andrew Harrisonin (DEGW) avusta- mana ja tehtiin taustaselvitystyötä uudisrakennuksen tilaohjelmaa varten”, Dhima muistaa. ”Kampusalueen keskuskorttelista pidettyyn kaksivaiheiseen arkki­ tehtikilpailuun tuli lähes 200 suunnitelmaehdotusta. Toisessa vaiheessa oli kuusi osanottajaa, ja lopulta Verstas-Arkkitehdit voitti.” Dhima tuli vuosien 2014–2015 hankesuunnitteluvaiheen jälkeen Tai- teiden ja suunnittelun korkeakoulun hankkeen One Campus -projekti- päälliköksi. Hän oli tehnyt sitä ennen tilatarveselvitystä ja tilojen käyttäjä- tutkimusta. ”Tuolloin haettiin yhteisiä linjoja sille, mitä toimintoja sijoitetaan mihin- kin. Asioihin vaikutti muun muassa Taideteollisen korkeakoulun ja enti- sen Teknillisen korkeakoulun arkkitehtiosaston, sittemmin Aalto-yliopiston Insinööritieteiden korkeakoulun Arkkitehtuurin laitoksen yhdistyminen Tai- teiden ja suunnittelun korkeakouluksi 2012.” Samalla kun yliopiston eri toimintoja siirrettiin Töölöstä ja Arabiasta Otaniemeen, tilankäyttöä tehostettiin 30 prosentilla. Henkilöstön toimisto- tiloja tiivistettiin peräti 50 prosenttia. ”Kun uudisrakentamishanke oli saatu käyntiin, se eteni nopeasti. Rakennuslupa saatiin 29.10.2015, minkä jälkeen maanrakennustyöt alkoivat jo ennen joulua. Harjannostajaiset pidettiin marraskuussa 2017.” ”Taiteiden suunnittelun korkeakoulun muutto Arabiasta Otaniemeen toteutettiin vaiheittain. Joitakin koneita siirrettiin jo kevään 2018 aikana. Toistaiseksi osa elokuva- ja lavastepuolen opiskelijoista käyttää studio­ tiloja Otakaari 7:ssä, mutta tulevaisuudessa Otaniemen kampukselle sijoi- tetaan uusia studiotiloja”, Dhima selittää. n