prointerior 1/2018 - Page 55

Työtilojen kontrasteja pehmentää liukuvärinen matto. näkyville teippauksin ja esim. tuotteiden sijoit- telulla kalusteissa oleville hyllyille tai vitriineille. Eri toiminnoille räätälöidyt tilat vaativat laa- jan erikoiskiintokalusteiden suunnittelun. Nämä erityisesti Bernerille suunnitellut kalusteet muo- dostuivatkin keskeiseksi kokonaisuudeksi myös sisustuksellisen ilmeen luomisessa. Rää- tälöidyillä kalusteilla sama ilme pystyttiin välittä- mään myös tuotekehityslaboratorioon ja Berner Shopin tiloihin. Virtuaalisten ratkaisujen kehittäminen osana toimitilakokonaisuutta oli alusta lähtien keskeisesti mukana, sillä vaihtuviin työpistei- siin perustuva työpisteratkaisu vaatii taakseen toimivan teknologian. Suurien näyttöruutujen sisustuksellinen käyttö ja niiden korkeatasoinen brändejä esittelevä videomateriaali on avain- roolissa mm. lounge-tilojen ja vierasaulan tuo- tenäyttelyalueen modernin visuaalisessa tun- nelmassa. Vastavalmistuneet tilat ovat saaneet varauksettoman myönteisen vastaanoton hen- kilöstöltä ja tiloissa vierailleilta yhteistyökump- paneilta. ­Bernerillä onkin ollut helppo todeta, että tiloista tuli sellaiset kuin halusimme ja juuri meille sopivat. n Neuvottelutiloissa panostettiin erityisesti akustiseen laatuun. 1  /  18  prointerior 55