prointerior 1/2018 - Page 53

Puhelinkopin viimeistellyt yksityiskohdat ovat myös osa akustista kokonaisuutta. tiimi- ja osastorajansa työskentelemällä missä tahansa tarjolla olevista työpisteistä. Valinnan varaa on perinteisistä työpisteistä moninaisiin tuki- ja yhteistiloihin. Toimistotilat sijaitsevat kahdessa kerrok- sessa, jotka haluttiin yhdistää tilan avoimuutta ja liikkumisen sujuvuutta parantavalla avopor- taalla. Portaan ympärille muodostui toimiston hermokeskus linkittäen toisiinsa alakerran hen- kilöstö-loungen ja yläkerran vierasaulan, tuo- tenäyttelytilat sekä neuvottelukeskuksen. Kah- vitauot ja lounas ovat sosiaalisen kohtaamisen hetkiä, joita haluttiin tukea toimiston sydämeksi suunnitellulla kahvilalla. Hyvän kahvin tarjoami- nen oli täällä ehdoton edellytys. Tilojen visuaalisen brändin määritys oli yksi projektin keskeisimmistä tehtävistä ja siinä piti huomioida Bernerin monialaisuus ja laaja tuo- tekirjo. Ratkaisuna päädyttiin ajattomuudesta ja laadukkuudesta viestivään yleisilmeeseen, joka muodostaa harmonisen ja yhtenäisen taustan Bernerin tuotevalikoimalle. Bernerillä on yrityksenä pitkä historia, minkä haluttiin välittyvän uusissa tiloissa hie- novaraisesti, osana kokonaisuutta. Ilmeen tuli kuitenkin säilyä helposti lähestyttävänä ja vält- tää vanhakantaisiksi miellettyjä muodollisen sisustustyylin ratkaisuja. Vierasneuvottelutilojen nimeäminen ja Bernerin toimitusjohtajien nimi- kirjoituksista johdetut lasiseinäteippaukset ovat esimerkkinä tästä. Kalustuksen linjana oli, matalien tilojen haastamana, keveä tähän päivään päivitetty modernismi. Ergonomia ja kalusteiden toimi- vuus olivat ehdoton lähtökohta ja mm. kaikki istuinkalusteet testattiin käyttäjällä etukäteen. Pintamat eriaaleiksi valikoituivat aikaa kestävä luonnollisen värinen puu sekä värimetallit; mes- sinki, kupari ja hiiliteräs. Näistä materiaaleista johdetut sävyharmoniat ylettyvät myös sisu- tustekstiileihin sekä maalausväreihin. B ­ ernerin logon tunnettuus koettiin niin vahvaksi, että siinä esiintyvää sinivalkoista teemaa ei sellaise- naan ollut tarvetta tuoda tilojen värimaailmaan. Sen sijaan eri tuotebrändejä haluttiin tuoda Henkilöstön olohuone Berner Lounge on myös työtila ja toimiston sydän. Lasipinnat ja avoin porras avartavat matalan tilan ja luovat läpinäkyvyyttä myös toiminnalle. Suurien näyttöruutujen sisustuksellinen käyttö luo vaihtelevan ilmeen ja tunnelman yhteisiin tiloihin. 1  /  18  prointerior 53