prointerior 1/2018 - Page 39

o ­ sioihin. Suurin muutos aikaisempaan on rai- kas, kahvilamaisempi puoli. ”Uudessa konsep- tissa meille oli tärkeää modulaarisuus, jonka avulla pystymme palvelemaan eri asiakastar- peita entistä paremmin. Olemme ennenkin olleet kuin toinen olohuone monelle asiakkaalle. Nyt pystymme palvelemaan entistä parem- min, haluaapa asiakas sitten tehdä etätöitä läp- pärin äärellä, lueskella rauhassa, tavata ystä- viä viini­lasin äärellä tai pelata biljardia”, kertoo Restelin Brand Manager Alina Niemi. ”Uuden Cofficen myötä pystymme huomioimaan erityi- sesti päivä­asiakkaat, joilla voi olla tarve istah- taa hetkeksi alas palaverista toiseen siirtyes- sään. ­Pistorasiat, kahvit ja muut alkoholittomat vaihtoehdot mahdollistavat tämän hyvin. Suuri Cofficen pöytä on kuin omiaan pienelle pala­ verille tai ­brainstormingille”, Alina jatkaa. Paikallista henkeä Hietalaht