prointerior 1/2018 - Page 27

Heimtextilin trenditeemat kiteytyvät viiteen otsikkoon. Ensimmäinen trendi Relax/Recharge nostaa esille värien vaikutuksen rentoutumiseen ja mielialoihin. Värien avulla voidaan tuoda sekä energiaa että tasapainoa hektiseen kaupunkielämään. Toinen trendi Perfect Imperfection kertoo paluusta perinteisten tek- niikoiden ja rouhean viimeistelemättömyyden pariin. Kaupungistuvassa maailmassa, jossa on pulaa tilasta, etsitään pienempiä asumisen ratkai- suja. Kolmas Heimtextilin trendi Soft Minimal viittaa tähän keskittyessään nostamaan esiin kompakteja ja ajassa kestäviä sisustamisen ratkaisuja. Neljäs trendi Adapt + Assemble käsittelee modulaarisuuden merki- tystä. Geometriset, lineaariset ja helposti koottavat ja yhdisteltävät teks- tiilit ja sisustusratkaisut yleistyvät, koska funktionaalisessa urbaanissa asumisessa ja työskentelyssä vaaditaan helppoa siirreltävyyttä, muunnet- tavuutta ja korvattavuutta. Viides trendi Urban Oasis korostaa luontoyhteyden tärkeyttä myös urbaanissa ympäristössä. Sisustamisessa tämä näkyy erityisesti värimaa- ilmassa: vihreän värin monet sävyt ja sumuiset syvät roosan sävyt tuovat esimerkiksi kalustekankaisiin luonnonläheistä syvyyttä. Arkkitehdeille ja sisustussuunnittelijoille omaa ohjelmaa Heimtextilin varsinaisessa näytteilleasettajaohjelmassa urbaanin ympäris- tön haasteet olivat esillä erityisesti julkitilasisustamiseen tähtäävien tuot- teiden esilletulossa. Esimerkiksi messujen uuteen, nuorille designereille ja start-upeille suunnattuun New & Next -ohjelmaan osallistuneiden yri- tysten joukossa oli monta yritystä, joille messuilla vierailleiden arkkitehtien ja sisustussuunnittelijoiden tavoittaminen oli erittäin tärkeää. Esimerkkinä ensimmäistä kertaa Heimtextilissä mukana ollut suomalainen tapettival- mistaja Feathr. ”Meille Heimtextil oli erinomainen ensimmäinen messuosallistuminen. Saimme uusia kontakteja kaikkialta maailmasta, ja erityinen kohokohta oli messuilla vierailleen arkkitehtiryhmän viipyminen osastollamme”, sanoo Feathrin omistaja Tom Puukko. Heimtextilin Interior.Architecture.Hospitality -teema nosti esiin nimen- omaan arkkitehdeille, sisustussuunnittelijoille, hotellihankkeiden projek- 1  /  18  prointerior 27