prointerior 1/2018 - Page 26

messut | Heimtextil HEIMTEXTIL 2018 TEKSTIILISISUSTAMINEN OSANA KAUPUNGISTUVAA MAAILMAA TEKSTI: MESSEFORUM OY KUVAT: MESSE FRANKFURT EXHIBITION GMBH Frankfurtin Heimtextil-messut 9.–12.1.2018 kokosivat yhteen tekstiilibisneksen ja sisustamisen ammattilaiset ja määrittelivät tekstiilisisustamisen tulevat linjat. Tärkeimpänä teemana nousi esiin designin ja arkkitehtuurin merkitys kaupungistuvassa yhteiskunnassa. FRANKFURTIN HEIMTEXTIL jatkaa kasvuaan vuosi vuodelta. Maailman merkittävimpään sisustus- ja kodintekstiilien ammattitapahtu- maan osallistui tänä vuonna 2  975 näytteilleasettajaa ja runsaat 70  000 vierailijaa 135 maasta. Heimtextiliin kokoontuu vuosittain niin kaupan ja tekstiiliteollisuuden edustajia kuin myös sisustussuunnittelijoita, arkkitehtejä ja hotellibisnek- sen toimijoita. Heimtextilissä esillä olevat tuotteet ja messujen asiantun- tijaohjelma peilaavat tekstiilialan ajankohtaisia asioita ja määrittävät sen, mihin suuntaan tekstiilisisustamisessa mennään, olipa sitten kyse kulutta- jatuotekaupasta tai julkisista projekteista. Suomalaista ammattitaitoa Heimtextilissä edustivat tänä vuonna Vallila Interior, IIIIK Into, Feathr, Sandudd, Brandstones, Studio Kelkka, Studio Hilla, Atelier Ahokas, Patternsfrom Agency, Aalto-yliopiston Pattern Lab sekä Metropolia-ammattikorkeakoulun opiskelijaryhmä. Lisäksi suomalai- sen Univision osaamista oli mukana virolaisen Deluxin osastolla. 26 prointerior   1  /  18 Trendinäyttelystä suunnat sisustusratkaisuille Yksi merkittävimpiä suunnannäyttäjiä tekstiilialalla on Heimtextilin trendinäyttely. Trendinäyttelyn tarkoituksena on sekä inspiroida että informoida alan ammattilaisia. Heille pyritään tarjoamaan ideoita, jotka ovat linjassa kuluttajien tulevan käyttäytymisen sekä design-, väri- ja materiaalitrendien kanssa. Heimtextilin kauden 2018/2019 trendit ovat seitsemän tunnetun kan- sainvälisen trenditoimiston yhteistyössä kokoamia. Tänä vuonna oli eng- lantilaisen FranklinTillin vuoro rakentaa niiden pohjalta Heimtextilin Theme Park -trendinäyttely otsikolla ”The Future is Urban”. Näyttely kuvasti kau- pungistumisen eri vaikutuksia ja ilmenemismuotoja tilaan, jossa elämme, työskentelemme, vietämme vapaa-aikaa ja hoidamme päivittäisiä rutiineja. Arkkitehtuurin, designin ja erityisesti tekstiilisisustamisen tarjoamia mahdol- lisuuksia urbaaniin tilankäyttöön tarkasteltiin tilan joustavuuden, terveellisyy- den, materiaalien uudelleenkäytön ja yksilöllisen räätälöinnin näkökulmasta.