prointerior 1/2018 - Page 15

” Askeleiden ja aktiivisuuden lisääminen työajalla parantaa työhyvinvointia. Asiakkuuspäällikkö Jani Ropponen Top-Cousins Oy:stä katsoo, että työ- päivän aikaisen toiminnan aktivoiminen ja passiivisuuden välttäminen ovat työpaikkojen must-win battle. Sähköisesti korkeussäädettävät pöydät ovat jo monien käytössä, mutta seisaaltaan työskentely ei silti ole ongel- matonta: ”Jalkojen väsyminen ja virheasennot myös seisaallaan ajavat äkkinäi- sen takaisin työtuolin tuudittavaan syliin ja passiivisuuden maailmaan. Esi- merkiksi laadukkaat ja asiantuntevasti suunnitellut aktiivi-istuimet hel- pottavat ryhdikkään asennon säilyttämistä aktivoiden lihaksia ja ohjaten vartalon asentoja oikeaan suuntaan.” Ropponen haluaisi nähdä työpaikoilla myös nykyistä enemmän ”luo- muliikuntaa”. Hän muistuttaa, että ennen työympäristöä muokattiin niin, että työntekijän tarvitsi liikkua mahdollisimman vähän – kun taas nyt ymmärrys työpäivän aikaisen aktiivisuuden hyvistä puolista on lisääntynyt. ”Askeleiden ja aktiivisuuden lisääminen työajalla voi parantaa työhy- vinvointia enemmän kuin työpäivän jälkeinen kuntoliikunta.” Ropponen uskoo, että työympäristöissä tullaan näkemään mitä erilaisimpia aktiivi- suuden tapoja: esimerkiksi kävelypalaverit, puhelut kävellen, aktiivituolit ja -laudat, seisominen mattoineen, kävelymatot, kuntopyörät… Ropponen huomauttaa, että myös akustiikka ja valaistus vaikuttavat voimakkaasti työssä jaksamiseen. Tämä tarkoittaa mm. että entiset lat- tialla seisovat sermit jäävät mataliksi ja erilaiset työpöytään kiinnitettävät ratkaisut tekevät tuloaan. ”Onneksi erilaisia ratkaisuja sekä ominaisuuksiltaan että hintaluokil- taan on jo saatavilla ja jälkiasentaminen on helppoa.” Ropponen neuvoo, että työympäristöjen kehityksessä liikkeelle kan- nattaa lähteä ihmisten oman tietoisuuden parantamisen ja motivoimisen kautta. ”Kun käyttäjille ensin kerrotaan mahdollisuuksista sekä rehellisesti ratkaisujen hyödyt ja ongelmakohdat, voivat he itse valita omalle kohdal- leen soveltuvia ratkaisuja testattavaksi”, hän uskoo. ”Tällöin käyttäjät tietävät mitä tavoitellaan ja osaavat testin aikana itse puntaroida hyötyjä ja onnistumistaan. Investoinnit osuvat näin tarkemmin ja saavutetaan nopeammin parempia tuloksia”, toteaa Ropponen. n 1  /  18  prointerior 15