prointerior 1/2018 - Page 12

Toimitusjohtaja Tanja Kläusler Ofisea Oy:stä näkee, että työympäristöjen kehityksessä on lukuisia samanaikaisia trendejä, mutta yksi vahva suun- taus on coworking-tilojen kasvava tarjonta. ”Tämä trendi, joka on lähtöisin Silicon Valleysta, on rantautunut myös Suomeen. Erona markkinoille jo aiemmin etabloituneisiin jaettuihin työym- päristöihin – kuten business centereihin ja teknoparkkeihin – on asiakkai- den hakema yhteisöllisyys coworking-tiloilta”, Kläusler toteaa. Coworking-toimitila on usein monitoimi- tai avotila, mutta tilaratkaisu sinänsä ei ole määräävä tekijä, vaan itse coworking-yhteisö. Coworking on suosiossa, koska sen uskotaan tukevan verkostoitumista, osaami- sen ja tiedon jakamista, innovaatioita sekä startup-yritysten kehittämistä. Coworking-toimitiloissa myös järjestetään usein erilaisia aktiviteetteja ja tapahtumia. Kläuslerin mukaan coworking-tilojen tyypilliset käyttäjät ovat ­ freelancereita, yrittäjiä ja start-up yrityksiä. ”Tulevaisuudessa tullaan myös näkemään entistä enemmän suurem- pien yritysten asiakkuuksia coworking-tiloissa, kun ne hakevat työnteki- jöilleen tiloja heidän liikkuessaan paikasta toiseen”, hän uskoo. Esimerkiksi Harvard Business Review’n taannoisen tutkimuksen mukaan ihmiset, jotka työskentelevät coworking-toimitiloissa, menestyvät työssään paremmin kuin työntekijät, jotka työskentelevät perinteisissä toi- mistoissa. Coworking-porukka nimittäin tuntee työnsä merkityksellisem- mäksi kuin ”peruskonttori”-väki, heillä on suurempi kontrolli työhönsä ja he tuntevat kuuluvansa osaksi yhteisöä. Coworking-tilassa ei myöskään esiinny suoranaista kilpailua ja sisäistä politikointia, ainakaan verrattuna perinteiseen toimistokulttuuriin. Kläusler huomauttaa, että maailmalla coworking-tiloja ovat markki- nointitarkoituksessa tarjonneet asiakkailleen myös muut eri alojen toimi- jat, kuten esimerkiksi pankit. ”Yritysten omien tilojen käyttö tämän tyyppisessä markkinointitarkoi- tuksessa on tulevaisuuden mahdollisuus erottua”, hän pohtii. n ” Suomi toimii monella tapaa työympäristöjen kehittämisen edelläkävijänä. 12 prointerior   1  /  18 ” Coworking-toimitiloissa järjestetään usein erilaisia aktiviteetteja ja tapahtumia. Toimitusjohtaja Tapio Heikkilä EFG Toimistokalusteet Oy:stä katsoo, että toimistotyössä henkilökohtaisen perinteisen työpisteen merkitys vähenee useissa työtehtävissä – ja tästä syystä monitilatoimistoja opitaan käyttämään tehokkaammin. Toinen vahva trendi on, että o ͅلٽ)مххͭѕձɥѕٹѕ)ٽ+u1ͤٸѕ͕ͥ́مѕɥ̴)ѕɤѕ٥t!ѽѕ)#խ̈́ѽ٥фɥٸ́չԁمɤ)ͥ̈́ɥ؁ѭم嬴)͕ѕ͔ͭم̸uQͅф)ѽѽѕ٫̈́ѽͥѕսͥ嵵);̈́ѽͥ́ѕͽ͡)ѥѕՑ̈́սхՑ̈́ե١٥ٽ͇t!)٥)5ѽфх͔хٽѕ͕ѕԁ͕٥)͕хمхمɝ́խ)ѽɽѕ̈́ɝͅѥ+u)́ɥ͕ѽͥͥѽ͕)хٽѕԁɝͅѥمսх̈́م)ɅѭՄͭ٥ѕمЁ٧ͅѕթթt)!ѥ)!խɥ͕аѭمЁɽѕ̴̈́)ɕمЁ展ٽхٽѕф٥ѥ)ɝͅѥɽѥɤمфu;ѕɡͭѕ)ͥфѭمЁѕS٥ٽͭɝͅѥ)͕ͥͭѕ̈́ͥ̈́Ѥхɭͤ)٭չt)!Mսѽхɥ٩)͕٥uMս̈́ͥɭͤمѥ٥Ʌ̴)ѽЁمЁѽЁͥɭѥѕՑɅх͕̈́)٥սͥtѽѕ)Qͅфաѕ͕ձ͕ЁѽѽѥаٕɅչͥɭͤ)ɽͽչхمЁ٥ѭ)ѥٸ+uS͕Ѥхٽѕ̈́ѭ͕ͅЁɥ͕Ё͕д)хمЁѥѕՑLոфͥѕͅ)ѽѽѽѕѕхɤɭt