prointerior 1/2018 - Page 11

KONTTORIN EVOLUUTIO JATKUU TEKSTI: SAMI J. ANTEROINEN KUVA: PIRITA MÄNNIKKÖ / TTL Työympäristöt luovat nyt nahkaansa kuumeisesti. Liikkuvuus, yhteisöllisyys ja työtehtävälähtöisyys ohjaavat suunnittelua – mutta haasteena on estää, että kaikki ”tulevaisuuden toimistot” eivät näytä samalta. Työterveyslaitoksen tilasuunnittelupäällikkö Eero Palomäki toteaa, että virastopuolella valtion toimitilastrategian asettamat rätingit antavat vahvasti suuntaa: valtion työntekijät halutaan monitilaympäristöön, jossa kokonais- nuppiluvusta vain 70 prosentille on varattu työpiste. Näin valtio alkaa met- sästää tehokkuutta samaan tapaan kuin yksityiset yrityksetkin. Palomäki näkee kuitenkin yhden haasteen monitilaympäristöjen kanssa: ne tapaavat näyttää toistensa kopioilta. ”Tilan käytössä saisi olla enemmän leikkisyyttä ja huumoria”, hän huomauttaa. ” Organisaation sisällä pitää sopia tilankäytön pelisäännöistä. Monitila ei myöskään saa olla itsetarkoitus, vaan sen on noustava aidosta tarpeesta, joka ankkuroituu itse työn luonteeseen. ”Kun toimitaan työtehtävälähtöisesti – siten, että ensin puretaan olemassa olevat proses- sit tarkastelua varten – ollaan jo aika hyvällä tiellä”, hän uskoo. Palomäen mukaan myyntiorganisaatiolle on luontevaa, että väki on koko ajan liikkeessä ja työpisteillä vaihtuvuus on suurta. ”Mutta jos orga-