prointerior 1/2018 - Page 52

Kohdetiedot: Berner Oy:n uusi pääkonttori Tilaaja: NewSec / Berner Oy Käyttäjä: Berner Oy Pääsuunnittelu: Arkkitehtitoimisto Timo Viikari & Co Oy Sisustusarkkitehtisuunnittelu ja työympäristön kehittäminen: KVA Arkkitehdit Oy Rakennesuunnittelu, LVIS-suunnittelu: Insinööritoimisto Leo Maaskola Oy Rakennuttaja: NewSec Urakointi: R4 Korjausurakointi, Puume Oy AJATON KOKONAISUUS KÄTKEE SISÄLLEEN MOBIILIN MONITILATOIMISTON TEKSTI: EIJA NIEMELÄ / KVA ARKKITEHDIT KUVAT: PATRIK RASTENBERGER Berner Oy:n uuden pääkonttorin toteuttaminen oli pitkäjänteinen ja huolellisesti suunniteltu prosessi. Yli satavuotisen, Etelärannan jugendlinnassa sijainneen perheyrityksen pääkonttorin siirtäminen uusiin tiloihin oli tehtävä, jossa haluttiin onnistua kaikilla osa-alueilla. KUN MUUTTOON lopulta päädyttiin, oli ehdottoman tärkeää saattaa yhteen hajallaan ja eri osoitteissa sijainneet toiminnot. Tilojen uudistuessa haluttiin päivittää myös työtavat ja -käytännöt vastaamaan yrityksen nykyi- siä arvoja ja toimintatapoja. Henkilöstön kuuleminen ja osallistaminen oli- vat alusta lähtien itsestäänselvyys. KVA Arkkitehdit toimi Berner Oy:n yhteistyökumppanina projektin alusta saakka avajaisiin syksyllä 2017. Projekti toteutettiin kokonaisuu- dessaan osallistavan suunnittelun menetelmin, joka takasi pohjan vuoro- puhelulle ja yhteisen vision saavuttamiselle. Huolellisen tarvekartoituksen ja työympäristökonseptoinnin avulla mahdollistettiin sopivien tilavaihto­ ehtojen löytyminen. Lopullisen kohteen valikoiduttua tilasovitustutkielmien 52 prointerior   1  /  18 pohjalta, varsinainen tilasuunnittelu voitiin aloittaa. Tarkan hankesuun- nittelun avulla kustannukset pystyttiin arvioimaan etukäteen ja pitämään budjetissaan hankkeen edetessä. KVA Arkkitehdit vastasi arkkitehtoni- sesta kokonaisratkaisusta sekä sisutussuunnittelusta toimitilassa, joka käsittää toimistotilojen lisäksi mm. tuotekehityslaboratorion ja Berner Shop- myymälän. Suunnittelun rinnalla työympäristökehitystä ja muutos- tukea jatkettiin projektin loppuun saakka. Erilaisten kehitysvaiheiden jälkeen lopulliseksi työympäristöratkaisuksi valikoitui mobiili monitilatoimisto. Yrityksen toimintatapojen yhtenäistämi- seksi ja joustavan kommunikoinnin takaamiseksi päädyttiin ratkaisuun, jossa yksittäisiä nimettyjä työpisteitä ei ole, vaan ihmiset voivat ylittää