prointerior 1/2016 - Page 58

ajankohtaista | palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan AKAVATALO KAIKILLA HERKUILLA Auran ST-Team toimitti näyttävät lasisiirtoseinät ja tammirimaseinät jättiurakkaan TEKSTI: SAMI J. ANTEROINEN KUVAT: ESA AHDEVAARA / GSS LUCKY-DESIGN Itä-Pasilassa sijaitseva Akavatalo sai joulukuussa päätökseen melkoisen muodonmuutoksen. Consti Korjausurakointi toimi pääurakoitsijana elokuussa 2014 aloitetussa mittavassa saneerausurakassa, jossa tilaajana oli Kiinteistö Oy Akavatalo. Noin 13 miljoonan euron korjausurakassa riitti työsarkaa, sillä itse kiinteistössä on rakennettua kerrosalaa miltei 12 000 neliötä, ja remontti koski lopulta suurinta osaa tiloista. VUONNA 1975 valmistuneen talon remontissa pää- ja arkkitehtisuunnittelusta vastasi Arkkitehtitoimisto Tuomo Siitonen Oy. Tuomo Siitonen toimi pääsuunnittelijana ja arkkitehti Sari Kukkasniemi projektiarkkitehtina. ”Akavatalon L1-luonnokset valmistuivat toukokuussa 2013, ja tuolloin mietittiin peruskorjaus- tai laajennusvaihtoehtoa”, kertoo Siitonen. Peruskorjaukseen päädyttiin ja rakennuslupa saatiin kesällä 2014. Valmista tuli joulukuussa 2015. Kakku kasvoi matkan varrella. ”Alueet, joissa ei pitänyt tehdä muutoksia, pienenivät projektin edetessä”, vahvistaa Sari Kukkasniemi. ”Lopulta lähes koko talo kauttaaltaan peruskorjattiin sisältä. Tähän vaikutti mm. uusittava talotekniikka, jonka takia alun perin säilytettäväksi aiottuja kohtia pitikin uusia osittain tai kokonaan.” Yhtenä haasteena projektissa olikin uusittavan talotekniikan mahduttaminen ja sovittaminen vanhoihin rakenteisiin. Siirtoseinien eliittiä Yksi kiinnostava detalji projektissa on taloon toteutetut lasisiirtoseinät. Nämä Aura 600 FGE -siirtoseinät ovat Suomessa edelläkävijöitä, joissa yhdistyy maksimaalinen äänieristys sekä läpinäkyvän lasin pinta-ala. Seinät ovat sähkötoimiset, jolloin käyttäjän ei tarvitse huolehtia seinien tiivistämisestä. Kyseiset siirtoseinät tiivistyvät lattian, katon ja sivuseinien väliin automaattisesti 2 000 Nt voimalla, joten äänieristys tilojen välillä säilyy aina stabiilina. ”Totesimme, että GLO Hotel Kluuvissa käytetyt lasiset siirtoseinätyypit saattaisivat soveltua myös Akavataloon”, muistelee Kukkasniemi. ”Kun vielä Consti Korjausurakointikin näytti vihreää valoa, Auran ST-Team lähti etsimään erilaisia ratkaisuja, joilla kohde voitaisiin toteuttaa”, kertoo Iro Kaisla Auran ST-Team Oy:stä. ”Arkkitehdillä oli visio tilakokonaisuudesta, jota lähdimme yhdessä Consti Korjausurakointi Oy:n kanssa työstämään”, Kaisla lisää. Auran ST-Teamin vastuulle tulivat ensimmäisen kellarikerroksen lasisiirtoseinät sekä neuvotteluhuoneiden siirtoseinät (ensimmäisessä kellarikerroksessa maalattuina ja kolmannessa kerroksessa tammiviilupintaisina). 56 prointerior  1 / 16 Eri funktioita täyttämään Akavatalossa lasisiirtoseinillä haluttiin toteuttaa erityyppisiä skenaarioita aina tarpeen mukaan: toisaalta tilojen välille haluttiin avaruutta suurella lasipinta-alalla, toisinaan oli taas tarve eriyttää tilat kokonaan toisistaan tekemällä näkösuojaa. ”Aura 600 FGE -siirtoseinien lasielementtien väliin integroitiin kaukoohjatut sälekaihtimet, joilla eri skenaariot saadaan syntymään vaivattomasti ja ennen kaikkea tyylikkäästi”, kertoo Iro Kaisla. ”Lisäksi toimittamamme lasisiirtoseinäjärjestelmä on koko Suomessa ainoa laadultaan, jolla tavoitetaan Rw 51 dB -äänieristystaso”, Kaisla lisää. Kaisla vahvistaa, että saneerauskohteessa olemassa olevat rakenteet ja uuden tekniikan tuominen tuottivat haasteita. Esimerkiksi matalat kerroskorkeudet ja vaakapilarit tuottivat päänvaivaa suunniteltaessa seinille yhtenäistä visuaalista ilmettä ja toisaalta tekniikan sisäänrakentamista. ”Seinälinjoja piti siirtää alkuperäisistä suunnitelmista poiketen. Kaikkein suurin haaste koski ovielementtejä. Matalan seinäkoron ja ovi­ elementin moottori Z