prointerior 1/2016 - Page 47

Laatu on tärkein hankintakriteeri, kun hotelleihin hankitaan tekstiilejä. Seuraavina tärkeysjärjestyksessä tulevat helppohoitoisuus ja ekologisuus, ja vasta sitten hinta. Yli kolmannes vastaajista uskoi, että ekologisuus on tulevaisuudessa entistä vahvempi trendi hotellisisustamisessa. Myös help­ pohoitoisuuden ja allergiaystävällisyyden vaatimusten uskotaan kasvavan tulevaisuudessa. Monet hotellivieraat arvioivat hotellin mukavuuden sängyn laadun perusteella. Niinpä sänkyvaatteet ovatkin tutkimuksen mukaan kaikkein tärkeimpiä hotellin viihtyvyyteen vaikuttavia tekstiilejä. ”Raportti on kattavin hotellien keskuudessa koskaan tehty tekstiili­ sisustamista käsittelevä tutkimus. Projektisisustaminen on yksi tärkeimpiä Heimtextilin teemoja ja hotellit yksi tärkeimpiä kohderyhmiämme”, l­injaa Messe Frankfurtin tekstiilialan messuista vastaava vice president Olaf Schmidt tutkimuksen merkitystä. Nuoret kyvyt ideoivat ekologisesti Kestävän kehityksen vaatimukset näkyvät Olaf Schmidtin mukaan entistä enemmän kaikessa sisustamisessa. Myös Heimtextil pyrkii nostamaan joka vuosi esiin innovatiivisia ideoita ja uusia näkökulmia ekologisuuteen. Yksi konkreettinen esimerkki on ”Young Creations Award: Upcycling” -kilpailu. Kilpailussa eurooppalaisten designoppilaitosten opiskelijat kehit­ tävät ratkaisuja siihen, miten vanhasta ja käytetystä voi luoda jotain aivan uutta uudenlaiseen käyttötarkoitukseen, kun avuksi otetaan kekseliäs design. Kilpailun saksalainen voittaja Katrin Krupka käytti hyödykseen teolli­ suuden puuvillajätettä luodakseen näyttäviä designesineitä. Tänä vuonna kilpailussa oli mukana myös uusi kategoria, ”Room Concept”, jossa tar­ koituksena oli luoda kokonainen huone materiaalien uudelleenkäyttöä hyödyntäen. Heimtextil trendit: sisustuksella hyvinvointia elämään Heimtextilin perinteinen Theme Park -trendinäyttely oli tänä vuonna yhdys­ valtalaisen trenditoimisto WGSN:n rakentama. Yhdessä viiden muun kan­ sainvälisen trenditoimiston kanssa WGSN on seurannut ­ilmiöitä ja kehitys­ suuntia maailmalla ja koonnut niistä Heimtextilin trendi­katsauksen kaudelle 2016/17. Mukana analyysityössä olivat WGSN:n lisäksi viime vuoden tapaan Stijlinstituut Amsterdam (Hollanti), Dan ­Project (Japani), Carlin ­International / Exalis (Ranska), Felix Diener (Saksa) ja FranklinTill (Iso-Britannia). Theme Parkin teemana oli tänä vuonna ”Well-being 4.0” eli hyvinvoinnin uusi ulottuvuus. Sisustamisella tavoitellaan entistä parempaa oloa ja asumi­ sen hyvinvointia, ja tekstiilit tuovat sisustamiseen kaivattua rauhallisuutta ja harmoniaa. Myös teknologian ja tieteen avulla voidaan löytää uusia älykkäitä ratkaisuja lisäämään hyvinvointia. ”Teknologian kunnioituksen lisäksi meidän on varmistettava, että luon­ nonmateriaalit ja käsitehdyt tuotteet löytävät paikkansa myös tulevaisuuden muotoilussa”, linjaa WGSN:n Lisa Douet. Trendityöryhmä oli nimennyt tulevan kauden neljä trenditeemaa seuraavasti: –  Protect – hyvinvointia meille –  Energise – digitaalisia unia –  Nourish – aistittavaa muotoilua –  Enrich – tunteisiinvetoavuutta Teemat konkretisoituivat Theme Park -näyttelyssä näytteilleasettajien tuot­ teista koottujen teemapisteiden avulla. n Seuraava Heimtextil järjestetään 10.–13.1.2017 Lisätietoja: www.heimtextil.messefrankfurt.com 1 / 16  prointerior 45