prointerior 1/2016 - Page 35

Leena Kaanaa, WSP Valaistuksen tuotepäällikkö Leena Kaanaa WSP Finland Oy:stä on tutkinut eri tapoja, joiden avulla kaupungit toteuttavat ulkovalaistustaan Suomessa. Hänen mukaansa laadukkaan ulkovalaistuksen piirteisiin kuuluu, että valaistusratkaisut kestävät aikaa ja kulutusta, sopivat katu- ja kaupunkitilaan sekä ovat energiatehokkaita, katseenkestäviä ja turvallisuutta lisääviä. ”Valaistussuunnittelu tulee kytkeä kaupunkitilan ja katutilan suunnitteluun riittävän varhaisessa vaiheessa”, Kaanaa toteaa. Tässä integrointityössä on erityisen tärkeää varmistaa toteutettavuus, vuorovaikutus sekä yhteensovitus katutilaan – sekä tietenkin kustannus- ja energiatehokkuus. Miten edistyneitä suomalaiset kaupungit sitten ovat ulkovalaistuksen suhteen? – Kaanaa vastaa, että useat kaupungit tekevät hyvää työtä. Tahtoa ja yritystä on vieläkin useammalla paikkakunnalla, mutta resurssit ovat niukat. Hänen mukaansa vähilläkin panostuksilla voidaan saada paljon aikaan, kunhan niitä käytetään suunnitelmallisesti. ”Useimmista kaupungeista puuttuu valaistuksen kokonaissuunnitelma, vaikka siitä olisi paljon hyötyä monessa paikassa.” Samaa holistista näkökulmaa Kaanaa toivoo myös vuorovaikutukseen eri toimijoiden välillä: kun vaikkapa kaavoittajat, liikennesuunnittelijat ja valaistuksen ammattilaiset saadaan saadaan saman pöydän ääreen keskustelemaan valaistuksesta, monta umpisolmua voi aueta. ”Valaistuksen kokonaissuunnitelmaakin pitäisi olla tekemässä mahdollisimman monipuolinen joukko – ja siinä pitää listata selkeästi ne tavoitteet, joihin tietyllä aikavälillä pyritään. Kokonaissuunnitelma käsittää koko kaupungin ja se toimii yksittäisten kohteiden toteutuksen lähtökohtana ja ohjenuorana”, Kaanaa linjaa. ” Kaupunkivalaistuksen kehittäminen on mahdollista pienilläkin resursseilla asettamalla tavoitteet korkealle, priorisoimalla toimenpiteet ja tekemällä oikeita valintoja. Samalla Leena Kaanaa kehottaa kaupunkeja testaamaan rohkeammin eri ratkaisuja. Esimerkiksi valaistuksen ohjausjärjestelmästä voidaan tehdä pilotti, joka kertoo nopeasti mihin suuntaan kannattaa edetä. ”Kokeilukulttuuria toivoisi lisää myös valaistuspuolelle. Aina välillä vedotaan siihen, että tehdään nyt vaan samalla lailla kun on viimeiset 20 vuotta tehty, mutta silloin jää kyllä paljon mahdollisuuksia hyödyntämättä”, Kaanaa rohkaisee. Leena Kaanaalla on aihepiiristä siinä määrin paljon tietoa, että hänet valittiin runsas vuosi sitten Suomen edustajaksi kansainvälisen valaistusalan järjestön CIE:n (International Commission on Illumination) ulkovalaistukseen keskittyvään osastoon. Kaanaa oli mukana esimerkiksi viime kesänä Manchesterissa järjestetyssä isossa kansainvälisessä konferenssissa. Kaanaa on kuitenkin huomannut, että ei kaupungin tarvitse olla mikään metropoli pärjätäkseen valaistusareenoilla. ”Ei se Suomessa mene niin, että pitää olla iso kaupunki Etelä-Suomessa että saa tuloksia aikaan. Jos valaistus halutaan priorisoida – ja tehdään niitä valintoja, joilla ulkovalaistusta oikeasti saadaan kehitettyä – mahdollisuuksia on myös muilla.” 1 / 16  prointerior 33