prointerior 1/2016 - Page 16

VALKOKULLAN PALVELUTALOON YKSILÖLLISIÄ KALUSTERATKAISUJA TEKSTI: MERJA KIHL JA ARI MONONEN KUVAT: KINNARPS OY Kirkkonummen Masalaan valmistui maaliskuussa 2015 uusi palvelutalokokonaisuus Valkokulta, joka tarjoaa turvallista asumista ikäihmisille. Tiloissa on 40 palveluasuntoa ja 30 ryhmäkotiasuntoa sekä yhteisiä aula-, ruokailu- ja viriketoiminnan tiloja. Joustavuus ja turvallisuus ovat keskeisiä palveluasumisen tavoitteita, joita Valkokullan tilojen sisustussuunnittelu ja kalusteiden käytettävyys pyrkivät osaltaan tukemaan. KIINTEISTÖ OY KIRKKONUMMEN VALKOKULLAN palveluasunnot ovat esteettömiä ja niiden koot ovat 35–48,5 neliömetriä. Ryhmäkotiasunnot puolestaan ovat 25,5 neliön suuruisia. Valkokullan A-talon kahdessa alimmassa kerroksessa on 14- ja 16-paikkaiset ryhmäkodit ja kolmannessa kerroksessa yhteensä 12 palveluasuntoa. B-talon kuudessa kerroksessa on yhteensä 28 palveluasuntoa. Talojen välillä on yhdyskäytävä. Asukkaat voivat ostaa kotona asumista tukevia palveluita, esimerkiksi siivousta, lääkehuoltoa tai ateriapalvelua. Palvelut suunnitellaan asukkaiden yksilöllisten tarpeiden mukaan. Kaikissa palveluasunnoissa on oma parveke ja mahdollisuus turvapuhelimeen. Ryhmäkotiasunnot taas ovat tarkoitettu ympärivuorokautista hoivaa tarvitseville ikäihmisille. Masalan Vernerintiellä sijaitsevaan Yrjö ja Hanna -säätiön Valkokultapalvelutalokokonaisuuteen on suunniteltu Kinnarpsin kalusteisiin pohjau14 prointerior  1 / 16 tuva sisustusratkaisu, jonka tarkoituksena on tuoda iloa sekä asukkaille että henkilökunnalle. Sen kehittämisessä kiinnitettiin huomiota viihtyisyyteen ja omatoimisuuden ylläpitoon. Huolellista suunnittelua Kinnarps Oy tuli mukaan Valkokullan sisustushankkeeseen tarjouskilpailun kautta. ”Yrjö ja Hanna -säätiö lähestyi Kinnarpsia tarjouspyynnöllä, jossa pyydettiin tarjousta koko talon irtokalustuksesta”, hoiva-asiakkuuksia hoitava asiakkuuspäällikkö Anne Rosti Kinnarps Oy:stä kertoo. ”Tarjouksemme sai kehuja visuaalisen esityksen monimuotoisuudesta ja ratkaisujen omaleimaisuudesta. Olimme aikaisemmin tehneet pientä yhteistyötä säätiön kanssa, mutta tämä oli ensimmäinen isompi yhteinen hanke.” Valkokullan sisustuksen suunnittelu käynnistyi Kinnarpsin tarjouksen pohjalta.