prointerior 1/2016 - Page 12

” Ikäihmisten asumistilojen tulisi olla rakenteiltaan muunneltavissa asukkaan tarpeiden mukaan. Selvityksen tekijät suosittavat, että ikäihmisten asumistilojen tulisi olla rakenteiltaan aiempaa helpommin muunneltavissa asukkaan muuttuvien tarpeiden mukaan. Niinpä asunnon sisäseiniä tulisi voida siirtää ja huonejakoa muuttaa. Myös senioritalojen sijainti palvelujen lähellä on erittäin tärkeää. Edelleen talojen ja asuntojen turvalaitteita tulisi kehittää vastaamaan asukkaiden erityisiä, muuttuvia tarpeita. Suomessa tarvitaan hallintamuodoltaan ja talotyypiltään erilaisia vaihtoehtoja ikääntyneiden asumisen helpottamiseksi. Kaikissa ratkaisuvaihtoehdoissa on tärkeää, että ikääntyneen oma itsemääräämisoikeus toteutuu asumisessa. Esteettömyys on laaja kokonaisuus Asuntorakentamisen esteettömyysmääräykset ja -ohjeet ovat tarkentuneet ja laajentuneet vuosien mittaan. Suomessa palvelutaloja rakennettiin paljon 1980- ja 1990-luvuilla, jolloin yleiset esteettömyysmääräykset olivat jo voimassa. Muun muassa liikuntarajoitteisille erilaiset rakenteiden tasoerot ovat usein ongelmana. Sellaisia aiheuttavat esimerkiksi talojen hissittömyys sekä korkeat kynnykset. Lisäksi liian kapeat kulkuväylät ja oviaukot sekä huonosti suunnitellut ja