prointerior 1/2015 - Page 48

”Variaatiota toivottiin ja sitä pystyttiin myös toimittamaan. Työntekijöiden on mielekästä tehdä töitä sellaisessa paikassa, joka kulloinkin on paras työtehtävien ja työpäivän kannalta”, Huusko kertoo. päristön luomiseen – se oli itse asiassa varsin helppoa, sillä Sanoma halusikin nähdä rohkeita vetoja ja uudenlaista ajattelua. Projektin kitka syntyi siitä, että Helsingin keskustassa hyvin viihtyneet työntekijät löysivätkin itsensä yhtäkkiä Vantaalta eivätkä Kun flow iskee kaikki suinkaan olleet mielissään. Etukäteen pelättiin The Social Network -elokuvassa Mark Zuckerberg ja Henkilöstön siirtäminen pois Helsingin kesmuut koodaajat hyppäävät toistuvasti ”wired in” -tilaan, kustasta Vantaalle aiheutti aika suuriakin tunelämän Vantaalla jolloin näppäimistöä taotaan äärimmäisen keskittyneesti. teita”, Hakala toteaa. Mutta kun ICT-väki olevan ahdasta, ankeaa ja Samaan tapaan Sanomalasta löytyy hiljaisia tiloja tiukkaa muutti Sanomalaan joulukuussa 2013, moni keskittymistä vaativaan puserrukseen – paikkoja, joissa tuli toisiin aatoksiin – ainakin mitä itse työtilojen tasaisen harmaata... todella on oma rauha. miellyttävyyteen tuli. Mutta se on vasta spektrin toinen pää. Myös ryhmäKontrasti onkin jonkinmoinen, kun työskentelyyn ja palaverointiin löytyy tiloja, joista osa on hyvinkin epämuo1980-luvulta peräisin olevaan kerrostalokolossi kätkeekin sisuksiinsa dollisia – ideana on törmäyttää ihmisiä ja saada ideat virtaamaan, Hakala viimeisen päälle mietityn ja toteutetun, huippumodernin toimistotilan. toteaa. ”Uskomme, että tilat jo itsessään luovat uutta työn tekemisen kulttuu”Ta-daa!” ria”, hän lisää. Sirpa Huusko kertoo, että etukäteen pelättiin elämän Vantaalla olevan Yksi esimerkki tästä on Working Café -alue, jossa on mahdollisimahdasta, ankeaa ja tasaisen harmaata. ”Sitten kun porukka astui hisman paljon erilaisia istumapaikkoja – eri korkeudella ja erilaisin pehmussistä ulos, niin eihän ne voinut uskoa silmiään”, hän nauraa. tein varustettuna. Projektista saatu ylistävä palaute kertoo, että tehdyt ratkaisut olivat oikeita – vaikka puolessa vuodessa läpi vi ]H\