prointerior 1/2015 - Page 29

Tilat on suunniteltu muuntojoustaviksi ja neutraaleiksi. Tilat sopivat alaspäin kohti koulun tiloja. Päiväkodin ja ala-asteen välissä on ns. nivelmuotonsa puolesta mihin vain toimintaan, jos rakennuksen käyttötarkoitus tiloja, missä toimii mm. starttiluokka ja esikoulu. myöhemmin muuttuu. Liikuntasali, juhlasali ja kirjasto ”Opetusvirastossa on ollut vuosien varrella useita on ryhmitelty pääsisäänkäynnin läheisyyteen ja muiyhteistyöhankkeita eri hallintokuntien välillä. UseimBetonimuureilla den tilojen suhteen siten, että myös niiden iltakäyttö miten on kyse alkuopetuskoulun ja päiväkodin yhdispihaa on porrastettu on mahdollista. telmästä. Näin on tarkoitus saada synergiaa tilojen yhteiskäytöstä sekä henkilökunnan yhteistyöstä kesterassimaisiksi tasanteiksi. Pilottiprojekti kinäisen kanssakäymisen helpottuessa. Viikinmäen Kohde on ollut myös Helsingin kaupungin matalakohdalla esimerkiksi liikuntasali sekä juhla-/ ruokaenergiahanke pilotti. Tämä on johtanut rakennuksen kompaktiin massaan sali näyttämöineen ovat yhteiskäyttötiloja, samoin henkilökunnan taukoja syvään runkoon. ”Matalaenergiaohjeistus ohjaa minimoimaan julkisivuja pukutilat,” esittelee johtava arkkitehti Anne Salli-Suomalainen Helsingin pinta-alaa. Arkkitehtuuri nojaa suhteellisen kompaktiin perusmuotoon jota kaupungin opetusvirastosta. ” 1 / 15 prointerior 27