prointerior 1/2015 - Page 12

KUVA: VILLE RIIKONEN, VOIMA GRAPHICS / HELSINGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO keen koko alueelle. Helsingissä tehdään toki samaa, mutta kenties vähän Rakentamispuolella Cohen on vaikuttunut Kalasataman alueesta, pienemmässä mittakaavassa. joka on TEKESin Fiksu Kaupunki -ohjelman pilotti. Uusiutuvaa energiaa, Cohen ei ole Slushin lumoissa, vaan huomauttaa että Berliinin, Smart Grid -teknologiaa, sähköautoja, liikenteen e-ratkaisuja ja uuden Lontoon ja Barcelonan kaltaiset hubit ovat toistaiseksi vahvemmilla ajan yhteisöllisyyttä... Kalasatama vaikuttaa tutkijan silmiin todelliselta Smart Economy -osastolla. ”Uusien startup-yritysten määrä on keskeinen innovaatioiden runsaudensarvelta. indikaattori tällä puolella.” ”Kalasataman asuinalue on hyvä esimerkki murroksesta, joka muovaa maailman suurkaupunkien ydinKalasatama vaikuttaa Kuka omistikaan kaupungin? alueita”, hän toteaa ja lisää, että usein näissä kohtutkijan silmiin Cohenin mukaan suuri muutos Smart City -piiteissa yhdistyy keskeinen sijainti, toimiva julkinen reissä on se, että kaupungit eivät enää ajattele liikenne ja waterfront-rakentaminen – aivan kuten todelliselta innovaatioiden asukkaita yksinomaan käyttäjinä. Kalasatamassa. runsaudensarvelta. ”Viime vuosina on onneksi nähty evoluutio, joka tukee kansalaisten osallistamista”, Cohen City 2.0 toteaa ja lisää, että ihmiset ottavat ohjat omiin Cohenin mukaan vanhojen teollisten alueiden muokäsiinsä yhä enemmän ja ruohonjuuritason toimilla parannetaan elämisen donmuutos mahdollistaa samalla sen, että koko kaupunki luo nahkaansa: laatua kaupungeissa joskus huomattavastikin. ”Kaupunki pystyy muokkaamaan kehittämissuunnitelmiaan uudesta kulOrastavana trendinä Cohen listaa “sharing cities” -filosofian, jossa kaumasta ja ottamaan huomioon teknologian roolin, vihreät rakennukset ja pungit hyppäävät jakamistalouden kelkkaan. Professorin mukaan jakamisniiden hybridikäytön, joustavat liikenneratkaisut, julkisen tilan...”, Cohen talous saattaa ravisuttaa globaalia bisnestä ennennäkemättömällä tavalla. listaa. “Älykkäät kaupungit ovat nyt tajuamassa, että niiden täytyy löytää keiCohenin mittaristoa on kehuttu siitä, että kunkin pääteeman alle noja tukea jakamistalouden innovaattoreita ja tehdä yhteistyötä näiden on kerätty kattava valikoima erilaisia indikaattoreita. Esimerkiksi Älykanssa.” käs Ympäristö -teeman alla kysytään, onko taloissa älykkäitä energianja vedenkulutusmittareita, paljonko jätteitä tuotetaan, millainen on talojen Raha virtaamaan hiilijalanjälki, yleinen ilmanlaatu ja niin edelleen. Muitakin trendejä versoo metropolien asfalt