prointerior 1/2009 - Page 55

Yhteistyöstä esimiehensä, toimitusjohtaja Timo Neuvosen kanssa Varsilalla on kokemusta aiemmasta työstä sekä KT Valaistuksen että Fagerhult Oy:n ajalta. lisesti myös työpisteen mitoitustekijöihin, kuten katsekohteiden saalta jo pienetkin muutokset kalustuksessa saattavat heiken- sijoitukseen, perustyöasentoon, asennon tukemiseen ja vaihte- tää valaistusta osassa työpisteitä. luun sekä myös työskentelykorkeuteen. Valaistus on otettava huomioon myös riskitekijöiden puo- ”Valaistuksen tulisi toimia saumattomasti yhteen myös uusien sisustus-, kalustus- ja ergonomiatrendien kanssa. Siksi lella, koska työn suuri toistuvuus edellyttää EN12464-1 mu- sisustajan rooli yhtenä suunnitteluryhmän jäsenenä muuttuu en- kaisesti normaalia suuremman valaistusvoimakkuuden käyttä- tistä tärkeämmäksi.” mistä. Jos valaistuksen roolia ja vuorovaikusta ei tunnisteta, ei KOKO KAKKU KERRALLA HALTUUN Juuri tähän sau- näiden