prointerior 1/2009 - Page 48

mään lämmityksen energiantarvetta ulkovaipan ja ilmanvaih- laan Seinäjoella. Paroc on mukana kehittämässä puurunkoisis- don lämpöhäviöitä pienentämällä. ta suurelementeistä pystytettävien passiivipientalojen konsep- Ulkovaipan ja sen osien lämmöneristävyys, rakenteiden ilmanpitävyys ja ilmanvaihdon lämmön talteenoton vuosihyöty- tia. Teema-Talojen Antti Mylläri kertoo, että passiivitalopake- suhde ovat keinoja saavuttaa määritelmän mukainen lämmi- tin tavoitteina ovat järkevä hinta sekä laadukas ja yksilöllinen tysenergian tarvevaatimus. Lisäksi tarpeeseen vaikuttaa raken- kokonaisuus. nuksen ulkovaipan pinta-alan suhde tilavuuteen eli rakennuksen muoto. Passiivitalon lämmityksen energiantarpeesta suurin osa voi- ”Passiivitalon pitää olla normaalin suomalaisen perheen saavutettavissa”, Mylläri linjaa. Koviin tavoitteisiin päästään Myllärin mukaan yksityiskoh- daan kattaa ns. ilmaisenergioilla eli sisäisillä lämpökuormil- taisella tu