prointerior 1/2009 - Page 45

KUVA: JUKKA MYKKÄNEN Taneli Koskela, Sisustusarkkitehti SIO, Helin & Co Arkkitehdit. SIO ry.n puheenjohtaja. kuin kuluneena vuonna ja nyt on mahdollista kartoittaa ja suunnata resurssit uudelleen. Työyhteisöjemme ja ammattikunnan ilmapiiriin on hyvä tuoda jokaisen panoksensa, tuoda suunnitteluprosessiin te- Muovataan osaltamme toiminta-alustaa parhaamme mukaan sen näköiseksi, että olemme niissä pöydissä, joissa tehdään päätöksiä ja tuodaan sinne aina se päivän paras ajatus. ■ hoa oman osaamisen kautta ja tehdä se yhdessä, omassa yhteisössä. Avoin yhteiskunta on enemmän totta kuin koskaan aikai- TANELI KOSKELA semmin. Kilpailun kiristyminen on herättänyt viimeisetkin ruu- SISUSTUSARKKITEHTI SIO, HELIN & CO ARKKITEHDIT susen unestaan. SIO RY.N PUHEENJOHTAJA 1 / 09 prointerior 43