prointerior 1/2009 - Page 34

Muutosta rannan tuntumassa neet ovat uniikkeja jo pelkästään plaanitasolla”, arkkitehti ku- Hotel Haven sijaitsee Kaartinkaupungin kaupunginosassa, vailee. osoitteessa Unioninkatu 17, arkkitehti Jonas Cedercreutzin Suuria yllätyksiä ei muutostöihin kuitenkaan ole liittynyt. vuonna 1963 suunnittelemassa rakennuksessa. Vuosikymmen- Joitain tarkennuksia suunnitelmiin on pitänyt tehdä toteutusvai- ten ajan rakennuksen täyttivät erilaiset toimistotilat. Kiinteistö heessa. Uudenaikainen talotekniikka vie enemmän tilaa kuin kokikin valtavan muutoksen, kun tilat jalostettiin design-hotellil- vanha. Haastavaa oli myös kehittää entisen toimistorakennuk- le sopiviksi. sen julkisivusta tasokkaan hotellin julkisivu. Uudenlaista tunnel- Muutostyöt voidaan nähdä osana Helsingin kaupungin maa on viritetty katoksien ja valaistuksen avulla. suurempia suunnitelmia, joissa satama-aluetta ja Kauppatorin muuta ympäristöä muutetaan matkailukäyttöön sopivaksi Majoittumista keskieurooppalaisessa ja alueeksi. Nordea Henkivakuutus Suomi Oy:n omistamien tilo- ekologisessa hengessä jen muutostöiden suunnittelusta vastannut arkkitehti Jaakko Pu- Hotellin sisätiloja ei ole toteutettu yhden teeman ympärille, ro arkkitehti- ja sisustussuunnittelutoimisto Puroplanista pitää vaikka kaikkia tiloja sitovia aiheita on löydettävissä. Meren lä- hanketta erittäin mielenkiintoisena. heisyys on läsnä jo hotellin nimessäkin. Arkkitehti nimeää kan- ”Projekti on ollut todella mielenkiintoinen ja siihen on liit- taviksi aiheiksi kuitenkin ihmisen, viihtyvyyden ja sympaatti- tynyt isoja haasteita. Vanha toimistorakennus ۈ