prointerior 1/2009 - Page 23

SOKOS HOTEL Tapiola Garden sijaitsee Espoossa keskeisel- keta, kun sisäänkäynti on ohikulkureitin varrella. Kaupunkilai- lä paikalla Tapiolan keskuksessa. Mukavan etäisyyden päässä set voivatkin ottaa hotellin tilat uudeksi olohuoneekseen”, So- sijaitsevat Keilaniemen toimistotalot sekä Otaniemen kampus- panen kertoo. alue. Nähtävää ja koettavaa on Tapiolassakin, hotellista on lyhyt etäisyys Espoon Kaupunginteatteriin sekä Espoon moder- Läpinäkyvyys kantavana teemana nin taiteen museo EMMAan. Erityisesti asuntoarkkitehtuurista Maantasokerroksen sisustuksen on toteuttanut arkkitehti Jut- kiinnostuneille nähtävää on myös välittömässä ympäristössä. ta Johansson Arkkitehtitoimisto Jutta ja Christian Johanssonis- Tyynestä Keskusaltaasta heijastuvaa hotellia ympäröi- ta. Kokonaisuudessa eri tiloilla on omat vahvat luonteensa, jot- vät vaikuttavat Tapiolan tornitalo, kulttuurikeskus, uimahalli se- ka yhdistyvät tilasarjan kantavan teeman – läpinäkyvyyden – kä kirkko uurnalehtoineen. Alkuperäinen osa hotellia valmistui ympärille. Transparenttisuus korostuu jo ennen aulaan saapu- arkkitehti Aarne Ervin suunnitelmien pohjalta vuonna 1974. mista, suuret lasipinnat tarjoavat mahdollisuuden nähdä sisäti- Hotellisaneerauksen ja -laajennuksen pääsuunnittelijana toimi laan selkeästi. Pervin Imaditdin Arkval Arkkitehdeistä. Uudistunut hotelli ava- Ulkotilan toivotaan jatkuvan rakennuksen sisälle ja ohikul- si ovensa vuoden 2008 lopussa. Hotellinjohtaja Sari Sopanen kijan kynnystä astua hotellin aulaan on madallettu – konkreet- on innostunut uusien tilojen vastaanotosta. tisesti. Aiemmin sisääntulo sijaitsi hotellin toisessa kerroksessa ”Kävijät ovat ottaneet hotellin uudet tilat tyytyväisenä vas- rappujen yläpäässä. Uudessa aulassa näkymä ei katkea väli- taan. Hotellin vastaanoton aulassa sijaitsevaan kahvilaan ja seiniin, vaan keveyttä on haettu pitämällä aulan yläosa yhte- keskusaltaan lähellä sijaitsevaan ravintolaan on helppo poi- näisenä. 1 / 09 prointerior 21