Progressive Digital Srbija septembar 2015.

D I G I T A L INTERVJU: Les Binet, šef efektivnosti, adam&eve DDB: Trajna veza između brendova i potrošača ISTRAŽIVANJE: MasterCard: Današnji kupci više istražuju pre same kupovine KONTROLING: Kontroler je biznis partner menadžeru SRBIJA NOVI KONCEPTI: Original Unverpackt - prva radnja sa ‘nula otpada’ na svetu KONFERENCIJA PROGRESSIVE MAGAZINA: Crowne Plaza Beograd 16. oktobar 2015. 2015 br.8 www.progressivemagazin.rs