Progressive Digital Srbija jul 2015. - Page 15

O kompaniji Ketchum Ketchum je vodeća svetska kompanija u oblasti komunikacija, koja posluje u preko 70 zemalja na svih šest kontinenata. Časopis PRWeek tri puta zaredom nagradio je Ketchum za kampanju godine, a 2012. za PR agenciju godine. Ekskluzivni partner Ketchuma u Srbiji je agencija Olaf&McAteer. Za više informacija, posetite: www.ketchum.com i www.olafmcateer.rs. KOJE KARAKTERISTIKE KRASE LIDERA “Najveći broj ispitanika naveo je da lidera bez obzira na poziciju koju obavlja krasi 5 karakteristika koje su usko povezane sa komunikacijom: davanje ličnog primera (63%), otvoreno i transparentno komuniciranje (61%), priznavanje grešaka (59%), prepoznavanje i isticanje najboljeg u drugima (58%) i smireno i samouvereno ponašanje u krizama (58%). Bilo koji zaposleni, nezavisno od pozicije i titule, u domenu svog delovanja, zahvaljujući ovim osobinama može da se postavi kao lider i doprinese izgradnji jake korporativne reputacije. To je pogotovo značajno u eri društvenih mreža i transparentnosti, kada svaki potez i kompanije i pojedinca ša-lje poruku javnosti”, izjavila je Maja Stojanović, izvršni direktor agencije Olaf&McAteer, Ketchumovog partnera u Srbiji. n www.progressivemagazin.rs 15