Progressive Digital Srbija avgust 2015.

ANALIZA: Kako mleku udahnuti novi život D I G I T A L SRBIJA IZVEŠTAJ: Socio-ekonomski doprinos evropskih tržnih centara COACHING: 7 najčešćih grešaka pri organizovanju team buildinga KONFERENCIJA PROGRESSIVE MAGAZINA: Crowne Plaza Beograd 16. oktobar 2015. 2015 br.7 www.progressivemagazin.rs