Progressive Digital Srbija april 2018. - Page 31

Na predavanju Marijane Prpić iz Googlea ‘How digital mindset should guide your business transformation’ prisutni će moći da saznaju na koji način ino- vacije utiču na sve poslovne procese, zaposlene i potrošače. Johann Wrede, globalni potpredsednik Strateškog marketinga za SAP Hy- bris, pričaće o marketingu sa svrhom. Chapin Clark, Executive Vice President – R/GA, Copywriter, govoriće o defini- sanju anti-brenda i neprijatelja u odnosu na koje se gradi nastup. Pored zanimljivijih predavanja, konferenciju će obeležiti i brojne panel di- skusije koje će upotpuniti stručnjaci iz zemlje i regiona. U okviru konferenci- je biće dodeljene ‘Mixx Awards’ - nagrade za najbolje digitalne kampanje u proteklih godinu i po dana. Karte za konferenciju biće u prodaji do 7. maja preko zvaničnog sajta. n www.progressivemagazin.rs VIDEO 31