Progressive Digital Srbija april 2018. - Page 30

Događaji ‘Digital day 2018’ 8. i 9. maja u beogradskom JDP-u K onferencija 'Digital Day 2018' koja se ove godine održa- va pod sloganom ‘New Signal’, biće održana 8. i 9. maja u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, u Beogradu. Na ovoj konferenciji srešće se kreatori, vizionari, eksperti dig- italnih medija i marketinga, stratezi, donosioci poslovnih odluka, kreativni umovi i tehnološki ‘geekovi’. Među predavačima će biti 30 i Ana Anđelić, Chief Brand Officer iz kompanije Rebecca Minkoff koja će govoriti o tome kako je medijsko planiranje ušlo u novu eru u kojoj se akcenat stavlja na potrošača i njegove potrebe u trenutku kupovine, zbog čega je neophodan Media Design. Brian Morrissey, glavni urednik ‘Digidaya’ će ispričati kakvo je stanje medija u 2018. godini i sa kakvim se izazovima suočavaju. www.progressivemagazin.rs