Progressive Digital Srbija april 2018. - Page 29

nata, zadovoljili svoje rastuće potrebe za radnom snagom i podstakli zadržavanje zaposlenih, 46% privatnih kompanija planira da ulaže u obuku svojih zaposlenih, a 33% u programe za razvoj liderstva. Programi obuke se posmatraju kao kontinuirana mogućnost učenja koja se pruža zaposlenima kako bi podstakli inovacije. Šta- www.progressivemagazin.rs više, 16% ispitanika identifikuje jačanje svog rukovodećeg tima kao glavnu strategiju rasta, s obzirom na to da privatne kompanije teže ka održivom rastu u budućnosti. n 29