Progressive Digital Srbija april 2018. - Page 28

Istraživanje Deloitte Glavni izazovi Iako privatne kompanije pokazuju optimizam na sličan način širom sveta, odražavajući sadašnje nivoe globalne povezanosti, istraživanje je ukazalo na pojedine razlike kada su u pitanju rizici rasta u različitim regionima. Na primer, ispitanici u Americi su izrazili zabrinutost zbog neizvesne ekonomske perspektive u svojim zemljama, dok ispitanici iz regiona EMEA (Evropa, Bliski istok i Afrika) ukazuju na zapošljavanje kao glavni izazov, a ispitanici iz regiona Azija-Pacifik identifikuju troškove sirovina kao prepreku rastu. Rukovodioci privatnih kompanija širom sveta dosledno navode geopolitičku neizvesnost kao najveći rizik za rast. Međutim, i pored toga, ispitanici iz svakog regiona identifikovali su poremećaje na svojim tržištima, fluktuaciju deviznog kursa, slabiju potražnju na domaćem tržištu, povećane regulatorne obaveze i troškove tehnologije kao glavne pretnje rastu poslovanja. Da bi se suprotstavilo ovim rizicima, 35% ispitanika fokusirano je na povećanje produktivnosti, dok 33% ispitanika ima za cilj razvoj novih proizvoda i usluga i rast na postojećim tržištima. Globalna trgovina 79% privatnih kompanija tvrdi da deo prihoda dolazi sa međunarodnih tržišta, dok kod skoro polovine ispitanika (43%) prihod ostvaren na međunarodnim tržištima čini više od četvrtine ukupnih prihoda. U narednoj godini samo 10% ispitanika očekuje smanjenje učešća prihoda svoje kompanije koji dolaze sa drugih tržišta. Razumevanje lanca snabdevanja takođe ukazuje na povećanje globalne ekonomske integracije i prisutnost osećaja optimizma. 84% ispitanika smatra da je globalna trgovina važna za njihov lanac snabdevanja. Tehnološki razvoj Nove tehnologije ubrzavaju inovacije i doprinose ostvarivanju poslovnih rezultata, a među glavnim ciljevima za razvoj 62% kompanija navodi povećanje efikasnosti, 46% koristi tehnologiju za efikasnije upravljanje odnosima sa kupcima, 45% nastoji da potpomogne rast, a 37% koristi nove tehnologije za istraživanje i razvoj. Drugi navode analitiku podataka/poslovnu inteligenciju i automatizaciju poslovnih procesa kao ključne za rast. Iako mnogi gledaju na disrupciju kroz optimistički objektiv, postoje i negativni uticaji koje ona izaziva. Promene u očekivanjima kupaca (31%), makroekonomske tržišne promene (38%) i promene u propisima (39%) se navode kao negativni poremećaji. Akvizicije Uprkos smanjenom obimu akvizicija protekle godine, istraživanje signalizira potencijalni porast aktivnosti kao sredstvo za strateški rast kompanija. 68% ispitanika veruje da će njihove kompanije biti deo aktivnosti spajanja i pripajanja (M&A) sledeće godine. Konkretno, 42% predviđa da će verovatno ili vrlo verovatno postići zadate ciljeve u narednoj godini. Međutim, razlozi za to variraju, tako da 33% navodi kao razlog priliku da uđe na nova globalna tržišta, a 32% ispitanika ukazuje na mogućnost širenja i diversifikovanja svoje baze klijenata. 28 Ulaganje u talente Kako tehnologija pojednostavljuje procese i oslobađa zaposlene dodatnog rada, privatne kompanije se sve više fokusiraju na ulaganje u talente. Kako bi prevazišli stalne izazove u vezi sa zapošljavanjem talewww.progressivemagazin.rs