Progressive Digital Srbija april 2018. - Page 26

čitav proces proizvodnje ‘od njive do trpeze’. Car- nex poseduje sopstvenu fabriku stočne hrane, sopstvenu poljoprivrednu proizvodnju i farme, kao i industriju proizvoda od mesa. Zahvaljujući ovakvoj vertikalnoj povezanosti u sistemu proiz- vodnje gotovog proizvoda, kontrola kvaliteta je moguća za sve procese i sirovine, zbog čega Car- nex garantuje vrhunski kvalitet i sigurnost svojih proizvoda. Sam brend Carnex je sinonim kvalite- ta koji se stalno unapređuje i koji je nekoliko de- setina puta nagrađivan, kako na domaćim tako i na prestižnim međunarodnim sajmovima. ‘Srpski kvalitet’ Među mnogim nagradama za kvalitet koje Carnex proizvodi nose, posebno se ističe oznaka ‘Srpski kvalitet’, koju su dobili Domaća mesnata slanina, Selection pašteta sa komadićima mesa, Selection pašteta sa dimljenom slaninom i Domaća sarma. Oznaka ‘Srpski kvalitet’ garantuje kvalitet proiz- voda specifičnih karakteristika, proizvedenih od sirovina isključivo sa teritorije Republike Srbije i dokazano višeg kvaliteta u odnosu na proizvode iste kategorije na tržištu. Nova strategija i optimizacija portfolija, inovacije u proizvodnom programu, izvoz i otvaranje novih tržišta, politika cena, distribucija i marketing, sve je to uticalo da Carnex učvrsti svoju lidersku poziciju, ali najvažniji razlog jeste vrhunski kvalitet proizvoda. Na 26 srpskom tržšitu u kategoriji mesnih prerađevina Carnex proizvodi, poput Jetrene paštete, Stišnjene šunke ili Delikates viršle, predstavljaju svojevrsne simbole svojih kategorija. Zdravstvena bezbednost U svojoj dugoj tradiciji, Carnex poseban značaj pridaje upravo zdravstvenoj bezbed- nosti potrošača. Proizvodnja se odvija pod budnom i savesnom kontrolom stručnih lica i ustanova. Stručnjaci u Carnexu koji se bave proizvodnjom i tehnologijom, pozna- jući biološke vrednosti, sastav sirovina, osobine i promene koje se odvijaju pri različi- tim uslovima prerade, primenom strogo kontrolisanih postupaka čuvaju najvažnije sastojke i osobine mesa. Zato su Carnexovi proizvodi kvalitetni i bezbedni, proizve- deni u skladu sa dugogodišnjom tradicijom, prava preporuka u odabiru proizvoda od mesa, neizostavnih u pravilnoj ishrani. n www.progressivemagazin.rs